Menu

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Modul 1

Første kursusdag:      Torsdag den 26. oktober 2017
Anden kursusdag:      Fredag den 27. oktober 2017
Tredje kursusdag:      Torsdag den 9. november 2017
Fjerde kursusdag:      Fredag den 10. november 2017

Senest d. 17. november 2017 godkendes problemformuleringen
Senest d. 4. december 2017 afleveres opgaven

Modul 2

Første kursusdag:      Torsdag den 22. februar 2018
Anden kursusdag:      Fredag den 23. februar 2018
Tredje kursusdag:      Torsdag den 8. marts 2018
Fjerde kursusdag:       Fredag den 9. marts 2018

Senest d. 23. marts 2018 godkendes problemformuleringen
Senest d. 7. maj 2018 afleveres opgaven

 
De to moduler forløber over to gange to dage, i alt otte dage, og har en samlet varighed på godt 60 timer. Herudover skal du medregne forberedelse til undervisning.  

Undervisningen finder sted på:
Syddansk Universitet Kolding
Universitetsparken 1
Undervisningslokale følger

Og

Pakhuset
Sdr. Havnegade 7

Arbejdsindsats og afslutning på kurset

Undervisningen er på universitetets masterniveau svarende til kandidatniveau. For at få det optimale ud af undervisningen bør du have faglige kvalifikationer, der svarer til adgangskravene på MBA-uddannelsen. Vi forventer, at du forbereder dig grundigt ved at læse pensum inden undervisningen. 

Lokal og regional erhvervsudvikling er akkrediteret og svarer i omfang til 10 ECTS-point,det vil sige, at hvert modul har et omfang på 5 ECTS-point. ECTS står for European Credit Transfer System. Ét ECTS-point betyder, at der kræves en arbejdsindsats på 27,5 timer. Dette kursus modsvarer derfor en arbejdsindsats på 275 timers, så du må påregne meget tid til forberedelse.  

Afslutning på kurset

Du har to muligheder: 

 1.  Eksamensbevis
  Du kan afslutte faget med en officiel eksamen, hvor der vil være intern censur. Med et eksamensbevis opnår du ECTS-point for et af modulerne på uddannelsen MBA. For at tage eksamen i faget skal du indskrives på universitetet som selvstuderende på enkeltfag. Læs mere under fanen "Hvis du vil læse videre".
 2. Kursusbevis
  Du kan også vælge at afslutte faget med et kursusbevis. Kursusbeviset er dokumentation for, at du har været tilmeldt kurset Lokal og regional erhvervsudvikling. Bemærk, at hvis du ønsker at overføre faget til en masteruddannelse på et senere tidspunkt, er det ikke nok at have et kursusbevis. Så skal du have et officielt eksamensbevis.

En af de første undervisningsgange vil vi give dig mere information om de forskellige muligheder for at afslutte faget, så du kan vente med at beslutte dig.

Hvis du vil læse videre

Har du lyst til at bruge kurset som et skridt ind på en masteruddannelse?

Studienævnet for Efter- og Videreuddannelse har godkendt Lokal og regional erhvervsudvikling som fag på MBA-uddannelsen ved SDU.
Det betyder, at du har mulighed for at få merit for ét af modulerne (5 ECTS) på denne masteruddannelse, og dermed er du godt i gang med studiet.

Hvad kræver det?

Lokal og regional erhvervsudvikling består af to moduler. Du kan få  eksamensbevis for hvert enkelt modul ved at blive indskrevet på universitetet som selvstuderende på enkeltfag. Bemærk at dette koster 1.500 kr. per modul, som vil blive opkrævet særskilt udover kursusafgiften, og som skal være betalt, inden du kan gå til eksamen. Beløbet dækker indskrivning og administration i forbindelse med afholdelse af eksamen, udstedelse af eksamensbevis osv.

I første omgang skal du dog tilmelde dig kurset på helt normal vis. Det gør du via tilmeldingssiden, som der også er link til i menuen til højre.
Du kan vente med at beslutte dig for, hvorvidt du ønsker at være selvstuderende, indtil kurset begynder. En af de første undervisningsgange vil vi give dig mere information om muligheden for at opnå ECTS-point.

Hvis du vil indskrives som selvstuderende, udfylder du et særskilt ansøgningsskema. Skemaet sender du sammen med de påkrævede dokumenter, der bekræfter, at du opfylder masteruddannelsens formelle adgangskrav om både uddannelsesniveau og erhvervserfaring. Dokumenterne sendes til Efteruddannelsen på SDU. De nærmere detaljer er beskrevet nederst i ansøgningsskemaet. 


Er der mulighed for at få faget overført til andre masteruddannelser?

Ønsker du at lade faget indgå på en anden masteruddannelse end MBA på SDU, kan du måske få merit for modulerne. Det er en vurderingssag, som bliver afgjort, når du har sendt en ansøgning med dokumentation for dine eksamener til den pågældende masteruddannelses studienævn.

Adgangskrav

For at deltage skal du have en bachelor-, diplom-, professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende. Desuden skal du have to års relevant erhvervserfaring. Der kan søges dispensation.

For at få det optimale ud af undervisningen bør du have faglige kvalifikationer, der svarer til adgangskravene på MBA-uddannelsen.

Netværk

Programmet giver dig mulighed for at opbygge et fagligt og personligt netværk indenfor erhvervsfremmesystemet. Et netværk du kan trække på i dit fremadrettede arbejde. I netværket kan du udveksle erfaringer med implementering af de nye regler med de andre deltagere og få adgang til eksperterne fra undervisningen.

Pris

Programmet er opdelt i to moduler, og hvert modul koster 12.000 kr. ekskl. moms. For denne pris får du:

 • Fire dage med undervisning, der løfter dine kompetencer i arbejdet med erhvervsfremme.
 • Fuld forplejning på alle kursusdage.
 • En materialesamling med relevante tekster, eksempler og modeller.

 

Opnå rabat hvis I deltager flere fra samme organisation

Ny viden har ofte lettere ved at blive implementeret i en organisation, hvis flere personer har fået den samme undervisning.

Vi tilbyder derfor følgende rabatmulighed, der gælder ved en virksomheds eller organisations samlede tilmelding til det fulde forløb (dvs. begge moduler):

 • Fuld pris for de to første deltagere
 • 25% på 3. og 4. deltager
 • 50% på 5. deltager og derover

 

Rent praktisk tilmelder I jer enkeltvist. Når tilmeldingsfristen er overskredet 15. oktober 2017, opgør vi, hvor mange deltagere der er tilmeldt fra den respektive organisation, og så sender vi en samlet faktura fratrukket rabatten.

Særligt angående mulighed for rabat

 • Rabatten gives  på den samlede kursuspris for begge moduler. 
 • Rabatten gælder kun for dette forløb, ikke andre af SDU's efteruddannelsestilbud. 
 • Hvis en kursist tilmeldt gennem rabatordningen ønsker at afslutte de to moduler med en eksamen, så betaler man den fulde eksamensafgift på kr. 1500 pr. eksamen.
 • Rabatten kan ikke gives til enkeltpersoner.

Ønsker du at tage eksamen?

Hvis du ønsker at blive indskrevet som selvstuderende , skal du foruden kursusafgiften betale 1.500 kr. pr. modul, du ønsker at gå til eksamen i. Beløbet dækker indskrivning og administration i forbindelse med afholdelse af eksamen. 

Sådan tilmelder du dig

Tilmeld dig via menuen i højre side. Vær opmærksom på, at din tilmelding er foreløbig. Du er først endelig tilmeldt efter godkendelse hos kursets undervisere. Du modtager en bekræftelse per e-mail, når din tilmelding er endelig godkendt.

Tilmeldingsfristen er den 15. oktober 2017.
Hvis du kun ønsker at tilmelde dig modul 2, er tilmeldingsfristen 8. januar 2018.

Forbehold

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal afbud ske skriftligt.

Når du har modtaget skriftlig besked om, at du er optaget på kurset, er din tilmelding registreret. Du kan dog nå at framelde dig uden beregning, inden tilmeldingsfristens udløb. Ved afbud senere end tilmeldingsfristens udløb, faktureres det fulde kursusgebyr. Hvis der er venteliste til kurset, og kan din plads videregives, vil du kun blive opkrævet kr. 1.000 ekskl. moms, til at dække administrationsomkostninger.

Melder du fra undervejs i kursusforløbet, får du – uanset årsag – ikke refunderet kursusgebyret.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies