Menu

Undervisere

Ayo Næsborg-Andersen   

Ayo Næsborg-Andersen

Ayo Næsborg-Andersen er ansat ved Juridisk Institut på SDU, hvor hun underviser og forsker i persondataret og menneskerettigheder. Hun har taget sin ph.d. i menneskerettigheder ved SDU, hvor hun også tog sin cand.jur. Før hun blev jurist arbejdede hun som ergoterapeut, primært inden for ældreplejen, og denne erfaring har farvet hendes tilgang til juraen, som derfor tit har fokus på borgernes møde med den retlige regulering.
Ayo beskæftiger sig i dag primært med forholdet imellem menneskerettigheder og persondataretten, men fokuserer også på andre aspekter af persondataretten, såsom big data og brugen af sundhedsdata til forskning.

   

Cathrine

Cathrine, cand.jur.,  arbejder som fuldmægtig i Datatilsynet. I Datatilsynet er Cathrine tilknyttet tilsynsenheden, som har ansvaret for tilsynets planlagte tilsyn samt tilsynets ad hoc tilsyn vedrørende brud på persondatalovens sikkerhedskrav. Cathrine har i 2016 og 2017 bl.a. foretaget tilsyn med en række kommuners samt private virksomheders overholdelse af persondataloven.

Herudover beskæftiger Cathrine sig bl.a. med sager om overførsel af personoplysninger til tredjelande, og tv-overvågning. Hun har endvidere deltaget i arbejdet med Datatilsynets første afgørelser vedrørende søgemaskiners behandling af personoplysninger. Cathrine har desuden behandlet flere konkrete klagesager vedrørende offentlige myndigheders behandling af personoplysninger, herunder persondatalovens regler om de registreredes rettigheder.

   

Jesper

Jesper Løffler Nielsen arbejder som advokat hos Focus Advokater. I juni 2016 færdiggjorde Jesper Løffler Nielsen et treårigt erhvervs-ph.d.-forløb på SDU, hvor han forskede i it-ret.

Jespers primære speciale - og helt store passion - er juridiske spørgsmål relateret til it, herunder it-kontrakter, rettighedsspørgsmål i forhold til software, persondata, e-handel og internetmarkedsføring samt tvister vedrørende it-projekter og rettigheder til domænenavne. 

 

   

Daniel

Daniel Hartfield-Traun, cand.jur., arbejder som fuldmægtig i Digitaliseringsstyrelsen på Kontor for jura, sikkerhed og EU. Kontoret står for at sikre en effektiv og sikker digitalisering af den offentlige sektor, herunder opfyldelse af databeskyttelsesforordningen. 

Daniel er en del af sikkerhedsteamet i afdelingen, og han arbejder med at sikre, at den offentlige sektor passer bedst muligt på borgernes og virksomhedernes data gennem implementering af sikkerhedsstandarden ISO 27001.

                                                                             
 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies