Menu

Praktiske oplysninger

Tid og sted - efterår 2017

 

Første kursusdag

Lørdag den 23. september 2017 
Lokale 153

Anden kursusdag

Lørdag den 7. oktober 2017
Lokale 153

Tredje kursusdag

Lørdag den 14. oktober 2017
Lokale 153

Fjerde kursusdag

Lørdag den 11. november 2017
Lokale 153

Femte kursusdag

Lørdag den 18. november 2017
Lokale 153

Aflevering af synopsis

Lørdag den 25. november 2017

Mundtlig test

Lørdag den 2. december 2017
Lokale 153 + 154

Der er 40 timers undervisning fordelt over de fem kursusdage. Herudover skal du regne med forberedelse til undervisning og udarbejdelse af en synopsis. Deltagerne afslutter forløbet med en 30-minutters mundtlig test på baggrund af en opgave. Når forløbet er bestået, har deltagerne opnået de nødvendige kompetencer til at bestride stillingen som organisationens DPO.

Undervisningen finder sted på:
Syddansk Universitet Odense
Campusvej 55, 5230 Odense M
Undervisningslokale 153

Du kan også vælge at følge undervisningen hjemmefra som fjernundervisning.

Arbejdsindsats og afslutning på kurset

Arbejdsbyrde
Undervisningen er på universitetets masterniveau svarende til kandidatniveau. Vi forventer, at du forbereder dig grundigt ved at læse pensum inden undervisningen.  Certifikat i persondataret er akkrediteret og svarer i omfang til 10 ECTS-point. ECTS står for European Credit Transfer System.
Et ECTS-point betyder, at der kræves en arbejdsindsats på 27,5 timer. Dette kursus modsvarer derfor en arbejdsindsats på 275 timers, så du må påregne meget tid til forberedelse.

Afslutning på kurset
Du har tre muligheder:

 1. Certifikat
  Du kan afslutte med en mundtlig test, hvor en bedømmer/underviser er tilstede. Efter testen er gennemført, får du efterfølgende tilsendt et certifikat med dit navn. Certifikatet er bevis på, at du har deltaget i undervisningen og forstået stoffet, så du nu har kompetencer til at kalde dig Data Protection Officer. Bemærk, at hvis du ønsker at overføre faget til en uddannelse på et senere tidspunkt, er det ikke nok at have et certifikat. Så skal du have et eksamensbevis.

 2. Eksamensbevis
  Du kan afslutte faget med en eksamen. Med et eksamensbevis opnår du ECTS-point for faget på uddannelsen Master i offentlig kvalitet og ledelse. På den nyeste Master i kvalitet og ledelse er der kun 5 ECTS valgfag. Da det er for valgfaget du kan få merit for persondataret, så vil du fremover kunne få 5 ECTS for faget på Master i kvalitet og ledelse. Du vil naturligvis kunne ansøge om op til 10 ECTS merit for faget på andre masteruddannelser. Det skal dog understreges, at det er uddannelsesstedet for den aktuelle masteruddannelser, der afgør om der kan gives merit.

  Eksamensbeviset er også dokumentation for, at du har opnået kompetencer til at kalde dig Data Protection Officer. For at tage eksamen i faget skal du indskrives på universitetet som selvstuderende på enkeltfag. Læs mere under fanen "Hvis du vil læse videre".
     
 3. Kursusbevis
  Du kan også vælge at afslutte faget med et kursusbevis. Kursusbeviset er dokumentation for, at du har været tilmeldt Certifikat i persondataret.
     

En af de første undervisningsgange vil vi give dig mere information om de forskellige muligheder, så du kan vente med at beslutte dig.

Hvis du vil læse videre

Har du lyst til at bruge kurset som et skridt ind på en masteruddannelse?
Studienævnet for Efter- og Videreuddannelse har godkendt Certifikat i Persondataret som fag på Master i offentlig kvalitet og ledelse ved SDU.
Det betyder, at du har mulighed for at bestå faget på denne masteruddannelse, og dermed er du godt i gang med studiet.

Hvad kræver det?
Du skal indskrives på universitetet som selvstuderende på et enkeltfag.

I første omgang skal du dog tilmelde dig kurset. Det gør du via tilmeldingssiden, som der også er link til i menuen til højre.
Du kan vente med at beslutte dig for, hvorvidt du ønsker at være selvstuderende, indtil kurset begynder. En af de første undervisningsgange vil vi give dig mere information om muligheden for at opnå ECTS-point.

Hvis du vil indskrives som selvstuderende, udfylder du et særskilt ansøgningsskema. Skemaet sender du sammen med de påkrævede dokumenter, der bekræfter, at du opfylder masteruddannelsens formelle adgangskrav om både uddannelsesniveau og erhvervserfaring. Dokumenterne sendes til Efteruddannelsen på SDU. De nærmere detaljer er beskrevet nederst i ansøgningsskemaet. 

Er der mulighed for at få faget overført til andre masteruddannelser?
Ønsker du at lade faget indgå på en masteruddannelse end Master i offentlig kvalitet og ledelse, kan du måske få merit for faget. Det er en vurderingssag, som bliver afgjort, når du har sendt en ansøgning til den pågældende masteruddannelses studienævn.

Adgangskrav

For at deltage skal du have en bachelor-, diplom-, professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende. Desuden skal du have to års relevant erhvervserfaring. Der kan søges dispensation.

Netværk

Du vil blive inviteret med i et netværk, hvor I kan udveksle erfaringer med implementering af de nye regler og få adgang til eksperterne fra undervisningen.

Pris

Kr. 19.500 ekskl. moms. Prisen dækker undervisningen, undervisningsmateriale, lærebog og forplejning i løbet af kursusdagene. Prisen inkluderer ikke hotelovernatning.

Sådan tilmelder du dig

Tilmeld dig via menuen i højre side. Vær opmærksom på, at din tilmelding er foreløbig. Du er først endelig tilmeldt efter godkendelse hos kursets undervisere. Du modtager en bekræftelse per e-mail, når din tilmelding er endelig godkendt.

Tilmeldingsfristen er den 1. august 2017.

Forbehold

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal afbud ske skriftligt.

Når du har modtaget skriftlig besked om, at du er optaget på kurset, er din tilmelding registreret. Du kan dog nå at framelde dig uden beregning, inden tilmeldingsfristens udløb. Ved afbud senere end tilmeldingsfristens udløb, faktureres det fulde kursusgebyr. Hvis der er venteliste til kurset, og kan din plads videregives, vil du kun blive opkrævet kr. 1.000 ekskl. moms, til at dække administrationsomkostninger.

Melder du fra undervejs i kursusforløbet, får du – uanset årsag – ikke refunderet kursusgebyret.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies