Menu

Lokal og regional erhvervsudvikling

Kontakt os for at høre mere

 

Bliv en haj til erhvervsudvikling i det nye erhvervsfremmesystem

Årligt bruger Danmark godt 38 mia. kr. til erhvervsfremme og støtte*. Pengene kommer både fra EU og nationale kasser, og området er en fortsat kilde til debat: Kommer der egentlig nok ud af den investering? 

I slutningen af maj 2018 blev der indgået en politisk aftale om erhvervsfremmesystemet med det formål at fremtidssikre, forenkle og effektivisere erhvervsfremmeindsatsen. Det nye system får afgørende betydning for arbejdet med lokal, regional og national erhvervsudvikling i de kommende år.

Kurset tager udgangspunkt i det nye erhvervsfremmesystem og giver dig et 360 graders indblik i de forskellige områder inden for erhvervsfremme. Det er primært målrettet dig, der arbejder med erhvervsudvikling i stat, kommune eller et af de syv tværkommunale erhvervshuse.

Ved at følge forløbet bliver du bedre til at imødekomme fremtidens udfordringer indenfor erhvervsfremme. Undervisningen bringer dig i frontlinjen, hvor du skaber mærkbare resultater for dansk erhvervsliv og dit lokalområde.
Læs hvad tidligere deltagere har fået ud af kurset

 

Program med højaktuelle temaer

Det kommende kursus rummer en række nye emner, herunder: 

  • Den nye organisering af dansk erhvervsfremme
  • Innovation i turismeerhvervet
  • Erhvervsudvikling og iværksætteri i landdistrikter
  • FN's verdensmål som drivkraft for lokal og regional erhvervsudvikling
  • Byers rolle som motor og bremse for regional udvikling

Desuden berører vi igen en række andre aktuelle emner, såsom:

  • Centrale agendaer for erhvervsfremme nationalt og internationalt
  • Smart specialisering og regionale innovationssystemer
  • Entreprenørskab, offentlig-privat innovation og klyngers bidrag til erhvervsudvikling
  • Evalueringsmetoder af erhvervsfremmeinitiativer
  • Potentialet i at arbejde med scale-ups

 

Lokalt og globalt udsyn i undervisningen

I undervisningen bliver du præsenteret for såvel teoretisk som praksisnær viden inden for erhvervsfremmeområdet. Teorierne baserer sig på international forskning, mens der særligt vil blive lagt vægt på danske og europæiske erfaringer fra praksis.

Bag programmet står en række eksperter i erhvervsfremme fra SDU. Du bliver undervist af disse forskere og øvrige eksperter fra ind- og udland. Alle undervisere har fokus på at koble teori til praksis, så du hurtigt kan anvende din nye viden i dit arbejde.

 

Kontakt os for mere information

 

* Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet, 2016

Tidligere deltager Anette Pihl Nielsen, chef for Erhvervskontakten i Odense Kommune siger bl.a. om kurset:

"Selvom jeg har en solid ballast og viden med mig, fordi jeg har arbejdet med området gennem en god årrække, så er der meget, jeg kan bruge. Noget af det, som jeg helt konkret kan bruge i mit arbejde, er de forskellige teoretiske modeller – bl.a. den om klyngers livsfaser og modellen med facilitatorens roller i forskellige faser af klyngers liv."

Læs hvad andre deltagere har fået med fra kurset

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies