Menu

Kollaborativ forretningsudvikling

Dato: 21.-22. marts, 25. april og 28. maj 2019
Sted: SDU Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Pris: 15.000 kr. ekskl. moms – tilmeldingsfrist 15. februar 2019
Kontakt os for at høre mere

 

Kreativ og kollaborativ forretningsudvikling – hvad er det?

Nytænkende forretningsudvikling kalder på, at virksomheder arbejder sammen med mennesker, der tænker anderledes end dem selv. Denne form for samarbejde kaldes også co-creation eller kollaborativ forretningsudvikling.

Men det kan være en ledelsesmæssig udfordring at sætte de rigtige folk sammen og facilitere samarbejdsprocesser på en måde, så projektet giver konkret udslag i brugbare og praksisnære løsninger for organisationen.

Derfor er ledelse af co-creation det centrale læringsfokus på kurset Kollaborativ forretningsudvikling. På dette intensive firedages kursus vil deltagerne få styrket evnen til at inddrage andre mennesker i organisationens innovationsprocesser og til generelt at arbejde på tværs af videns- og interessefelter.

Se programmet
Bliv klogere på co-creation management

 

Dit udbytte af kurset

Kurset giver dig indblik i, hvordan co-creation i praksis kan bidrage til innovation og udvikling i din organisation. Desuden bliver du introduceret til værktøjer, metoder og viden, der kan styrke din evne til at inddrage kunder, medarbejdere, leverandører, eksperter og andre relevante personer i organisationens innovationsprocesser. 

Formålet er at give dig redskaber til at arbejde med ledelse af co-creation, så du har noget konkret at arbejde med, når du er tilbage hos dit team på kontoret.

Jytte Reinholdt, direktør ved Fynsk Erhverv, udtaler: 
"Co-creation er et nyttigt værktøj i enhver virksomhedsleders værktøjskasse.  Gennem dialog og involvering af kunder og samarbejdspartnere åbner vejene sig til værdifuld viden og indsigt i markedet."

 

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der er leder, mellemleder, innovatør eller udviklingstænker i enten en privat eller offentlig organisation.

Det henvender sig til en bred vifte af professioner i både den private og offentlige sektor. Fællesnævneren for alle deltagere er troen på, at co-creation processer er en givtig vej til innovation og en lyst til at lære at lede denne type processer.

 

Undervisere

Forskerne bag kurset giver dig den nyeste viden om ledelse af innovative co-creation forløb. De vil også præsentere dig for konkrete værktøjer og metoder til både ledelse og facilitering af co-creation. Du bliver altså guidet igennem en praktisk co-creation proces og får gennem casearbejde indsigt i, hvordan ledelse af co-creation giver mening i teori såvel som i praksis.   

Læs mere om underviserteamet 

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist 15. februar 2019

Tilmeld dig

Brug kurset som et skridt ind på en masteruddannelse

Overvejer du at læse en masteruddannelse, kan dette kursus være et første skridt på vejen. Hvis du opfylder adgangskravene, har du mulighed for at få merit for kurset (5 ECTS-point) på Master of Business Administration. Du kan også søge om at få merit for kurset på en anden relevant masteruddannelse. Læs mere om de forskellige muligheder og adgangskrav under "Praktiske oplysninger".

Gå til Praktiske oplysninger

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies