Menu

SKAT bruttolønsordning

SKAT – regler for efter- og videreuddannelse
Arbejdsgiverbetalt uddannelse er skattefrit for dig som ansat, når uddannelsen retter sig imod din ansættelse hos den betalende instans. Uddannelsen skal ligeledes være relevant for dit arbejdsområde.
Virksomheder kan trække udgifter til efteruddannelse fra i skat, men det kan du som lønmodtager ikke altid. Lønmodtagere kan i dag få fradrag for efteruddannelse, men ikke videreuddannelse. Groft sagt har efteruddannelse til formål at vedligeholde og ajourføre dine kvalifikationer. Videreuddannelse tolkes ifølge lovgivningen som kvalifikationsløft og giver derfor ikke ret til fradrag.

Bruttolønsordning - fleksibel lønpakke
Bruttolønsordning kan i nogle tilfælde anvendes. Du bør altid inddrage SKAT for at høre nærmere, da reglerne på området er komplicerede. Bruttolønsmodelen betyder kort fortalt, at virksomhed og medarbejder indgår en aftale om, at virksomheden finansierer uddannelsen, men trækker en aftalt andel af medarbejderens bruttoløn for dette. Medarbejderen får således i stedet for løn et gode fra virksomheden. Dette gode er skattefrit jvf. en kendelse fra Landsskatteretten. Du skal således lave de nærmere aftaler med din virksomhed og have SKAT til at godkende aftalen.

Bindende svar
Vi anbefaler under alle omstændigheder, at du får lavet et såkaldt bindende svar fra SKAT. Et bindende svar betyder, at du kan få SKAT til at vurdere om uddannelser eller kurser læst på Syddansk Universitet giver ret til fradrag.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies