Menu

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad betyder ECTS-point?
ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning ved et  uddannelsesforløb. 60 ECTS-point svarer til ét års fuldtidsstudium. 1 ECTS-point svarer til en forberedelsestid mellem 25-30 timer. ECTS- point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. En diplom- eller masteruddannelse er som regel på 60 ECTS-point, men læses på deltid typisk over to år.

Hvad står merit for?
Merit betyder "godskrivning af allerede beståede eksaminer". Har du på andre studier taget et fag, der ligner et af fagene i en af vore efteruddannelser, er der mulighed for at få faget godskrevet, dvs. at du får faget overført uden at læse det og tage eksamen igen. Du søger altid fagets studienævn om merit. Vær opmærksom på, at du til en masteruddannelse kun kan søge om merit for fag, der er taget på en anden masteruddannelse. Allerede beståede kandidatfag, der indgår i din adgangsgivende eksamen, kan ikke meriteres ind i en masteruddannelse.

Hvilke deltidsstudier kan læses online?
Indtil videre tilbyder SDU få online-studier også kaldet fjernundervisning. Jura deltid kan tages som hel eller delvist  fjernstudium. HD, som står for Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse tilbyder fjernundervisning. Faget latin kan du også tage virtuelt med meget få personlige mødegange. Skrivekunst har også e-learning som en del af undervisningen. Endelig har master i it ligeledes en del online undervisning. Kontakt master i it for at høre nærmere.

Jeg har svært ved at finde ud af, hvor jeg med min baggrund kan tage efteruddannelse?
www.sdu.dk/efteruddannelse ser du kun de muligheder, vi tilbyder på Syddansk Universitet. På UddannelseGuiden.dk kan du se en samlet oversigt over de mange indgange, der er til efteruddannelse i Danmark. Du kan altid henvende dig på Syddansk Universitets efteruddannelse for at få personlig vejledning.

Hvad gør en masteruddannelse fleksibel?
Visse af vore masteruddannelser er fleksibelt opbyggede, hvilket i denne her sammenhæng betyder, at  nogle af modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Du kan således tilrettelægge et individuelt forløb over en årrække. Flere masteruddannelser udbydes i et samarbejde med andre universiteter, så du kan forvente et stort fagudbud. Eksempler på fleksible masteruddannelser på SDU er fleksibel master i offentlig ledelse (F-MOL), den fleksible MBA og Master i it. I studieordningen fastsætter det enkelte studie, hvor længe du kan være om at tage din mastergrad.

Dertil kommer muligheden for at læse en fleksibel master efter en anden model end de regulerede masteruddannelser, som er beskrevet ovenfor. Her skal du være indstillet på at planlægningen af en fleksibel uddannelse kræver en stor indsats fra din side.

Bliver en studentereksamen eller anden uddannelse for gammel?
Mange tror fejlagtigt, at deres studentereksamen bliver for gammel til at søge ind på universitetet med. Det gør den ikke! Søger du ind på bachelor- eller tilvalgsfag på vores tompladsordningen, er det din studentereksamen, som du optages på baggrund af. Her skal du dog opfylde de samme niveaukrav som dagstuderende til samme uddannelse. De mange ændringer i forbindelse med overgang til professionsbacheloruddannelser betyder usikkerhed for mange i forhold til, hvordan en mellemlang videregående uddannelse som fx sygeplejerske vægtes i dag. Det kan være svært at gennemskue, så søg endelig vejledning, hvis du er i tvivl.

Hvilket niveau svarer en diplom- henholdsvis en masteruddannelse til?
Diplomuddannelser svarer til et bachelorniveau. Masteruddannelserne svarer til et kandidatniveau. På Uddannelsesguiden kan du finde informationer om alle de uddannelser, der udbydes i Danmark, bl.a. diplomuddannelserne og masteruddannelserne. Du kan også se de to veje ind i uddannelsessystemet på dette oversigtsskema.

Er det gratis at tage efteruddannelse?
Nej! Det koster at videreuddanne dig - i modsætning til at læse på de ordinære studier. Betalingen dækker undervisning og evt. eksamen. Udover det yder staten et taksametertilskud, som afhænger af den uddannelse du læser. For at universitetet kan få hentet dit taksameter hjem, og dermed få dækket vore udgifter, er det vigtigt, at du overholder betalingsfristen. Betalingsfristen fremgår af det fremsendte girokort. Betalingsfrister varierer, men vil typisk være den 31. august for efterårssemestret og 31. januar for forårssemestret.

Kan jeg få SU til efteruddannelse?
Nej! SU er forbeholdt de ordinære uddannelser. Du kan derfor heller ikke få støtte til transportudgifter i forbindelse med studier på deltid. SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) er måske en mulighed, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk. SVU kan kun gives til uddannelse på fuldtid, og da næsten alle vore uddannelser er tilrettelagt på deltid, begrænser det mulighederne noget. Supplerings- og adgangskurser kan i visse tilfælde udløse SVU, ligesom tilvalgsfag tilrettelagt på heltid kan. Når masterprojektet skal skrives, kan der under visse omstændigheder også gives ret til SVU i max. 8 uger.

Kan jeg få dispensation for adgangskrav?
Dispensation gives altid ud fra en individuel vurdering og sker efter henvendelse til Syddansk Universitets Efteruddannelse. Vi vejleder gerne om adgangskrav og muligheder for at kvalificere dig til optagelse.

Hvor kan jeg søge økonomisk støtte til efteruddannelse?
Din arbejdsgiver er et oplagt sted at prøve først. Der findes en del forskellige kompetencemidler og fonde, som du kan søge.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies