Menu

Er du ledig?

Muligheder på Syddansk Universitet
Når du sammensætter din jobplan, kan du tale med dit jobcenter eller anden aktør om muligheden for at lade universitetsfag indgå.

Deltidsuddannelser
Kurserne herunder udbydes alle under lov om åben uddannelse og de er ikke SU berettigede. Der er således tale om deltidsundervisning.

  • Tompladsordningen - her kan du læse fag, hvor der er en "tom plads" på bachelor- og kandidatuddannelserne - find fagene.
  • Det Tekniske Fakultet har kurser, hvor diplomingeniører eller andre teknisk uddannede kan opkvalificere sig.
  • HD-fag kan indgå i din jobplan.
  • Gymnasielærer - her kan du opkvalificere dig enten ved at tage et sidefag som tompladsstuderende.

Hvem kan deltage?
Husk altid at rådføre dig med dit jobcenter eller A-kasse om dine særlige forhold.

Er du ledig, så er du i en periode berettiget til at tage et eller flere kurser med uddannelsesydelse. Du må tage op til i alt seks uger på fuld tid med uddannelsesydelse. For ledige mellem 30 og 60 år skal uddannelsen foregå indenfor de første ni måneder. For ledige under 30år,  skal det foregå de første tre måneder, for personer over 60 år skal det ske de første seks måneder.

Det er ikke muligt at tage længerevarende hele uddannelser på tompladsordningen. På tompladsordningen kan du højst tage halvdelen af en uddannelse.

Betaling
Hvis jobcentret skal betale for dit kursus, skal de ud over udgiften til kurset også betale et taxametertilskud. Hvilket betyder en noget højere deltagerpris end den, som du finder i vores prisliste.

Få råd og vejledning
Du bør altid få vejledning om regler i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplan, ansøgningsfrister eller økonomiske spørgsmål. Her skal du kontakte egen a-kasse, jobcentret eller anden aktør.

Har du spørgsmål om relevante fag, pris og adgangskrav, er du velkommen til at kontakte Syddansk Universitets Efteruddannelse på tlf. 65 50 10 54 på hverdage mellem kl. 10-14. Du kan også os via vores kontaktformular.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies