Menu

Fagspecifikke kurser

Lige nu har vi ingen fagspecifikke kurser på Syddansk Universitet.

Men Syddansk Universitet kan ud fra bekendtgørelsen om deltidsuddannelse tilbyde efter- og videreuddannelsesforløb i form af fagspecifikke kurser.

Fagspecifikke kurser er undervisningsforløb af 1-4 ugers varighed omregnet som heltid. De kan tilrettelægges enten på heltid eller deltid og med en tidsmæssig udstrækning på mindst 30 timer fordelt over 5 undervisningsdage, dog højst 120 timer.

De fagspecifikke kurser bygger på elementer fra vore eksisterende kandidat- og bacheloruddannelser. Kurserne er derfor tæt knyttet til SDUs uddannelser, fag og kerneområder.

Kurserne er ikke som så kompetencegivende, da du ikke afslutter et fagspecifikt kursus med eksamen eller anden prøve. Til gengæld får du et deltagerbevis.

De fagspecifikke kurser annonceres på www.ug.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies