Menu

Vurdering og godkendelse af uddannelser

Alle universitetets uddannelser har været i gang med en akkrediteringsproces. Det betyder bl.a. at alle Syddansk Universitets  masteruddannelser er akkrediterede med udgangen af 2012. Akkreditering er et slags kvalitetsstempel på uddannelsen.

Det er ACE Denmark- akkrediteringsinstitutionen , der endeligt godkender videregående uddannelser i Danmark.

Turnusplan for akkreditering af uddannelser på Syddansk Universitet 2013-2016.

En del af akkrediteringsprocessen er at inddrage virksomheder og andre samarbejdspartnere i studiets opbygning gennem det, der kaldes aftagerpaneler. Alle masterstudier har et aftagerpanel tilknyttet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies