Menu

Adgangskrav

Adgangskrav afhænger helt af det fag eller den uddannelse, som du vil læse, og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på dette i din søgning efter relevante efteruddannelses tilbud. Adgangskravene er nærmere beskrevet under den enkelte uddannelse, hvor du også kan hente ansøgningsskemaer. Alle ansøgninger sende til: ansoeg-efterudd@sdu.dk.

Du kan også orientere dig på denne uddannelsesoversigt. Den viser på en overskuelig måde, hvordan uddannelser i Danmark bygger oven på hinanden.

Til vores kurser og konferencer er der ikke adgangskrav som så, men alt afhængigt af kursets emne kan det være hensigtsmæssigt med en vis faglig baggrund.

Til tompladsordningen er adgangskravet  til BA-fag og tilvalgsfag en STX, HTX, HHX eller HF eksamen. Der stilles også krav til områdespecifikke niveauer, fx til sprogfag, historie eller matematik. Vil du læse fag på kandidatniveau, kræver vi en adgangsgivende BA-grad.

masteruddannelserne, der i niveau sidestilles med en kandidatuddannelse, kræves en gennemført relevant uddannelse på bachelorniveau som adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Der kan i studieordningen til den enkelte masteruddannelse være skærpede krav, så kig forbi den enkelte masteruddannelsen og tjek op på, om du opfylder adgangskravet til masteruddannelsen. Er du i tvivl kontakt EVU-teamet via denne kontaktformular.

diplomuddannelser er der ofte krav om en faglig toning, f.eks. en teknisk baggrund i forhold til diplom i stærkstrømsteknologi. Der er mulighed for at få lavet en realkompetencevurdering når det gælder adgang og fag inden for diplomområdet.

deltidsuddannelser, f.eks. jura på deltid, er adgangskravet en gymnasial uddannelse med beståede områdespecifikke niveauet som Dansk A, Engelsk B og Historie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller Idéhistorie B.

Vær opmærksom på, at flere uddannelserne forudsætter gode sprogfærdigheder på engelsk, fordi en del af faglitteraturen kun findes på engelsk. På enkelte studier forventes det også, at du kan læse tekster på andre fremmedsprog. Sprogkrav vil fremgå af studieordningen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies