Menu

Uddannelsens opbygning

Indhold og arbejdsform
En diplomuddannelse i journalistisk arbejde består af to obligatoriske moduler, 1-3 valgfri moduler og et afgangsprojekt. Det er de to obligatoriske moduler, der udgør kernefagligheden på uddannelsen. Visse moduler udbydes i Odense og visse i Århus. Typisk vil en studerende følge ca. den ene halvdel af sine timer i Odense og den anden halvdel i Århus. Hvert år i april udkommer et modulkatalog, der nøje beskriver udbudet af moduler. Se også det aktuelle udbud på Center for Journalistik og UPDATEs hjemmeside.

Arbejdsform
Undervisnings- og arbejdsformerne vil være meget afvekslende: Traditionelle forelæsninger og øvelser på visse moduler, case- og gruppearbejde på andre. Nogle forløb vil være netbaserede og lægge op til selvstudium. Endelig vil nogle moduler kunne tage udgangspunkt i de studerendes daglige arbejdssituation. Fælles for undervisningen på uddannelsen er at den er tilrettelagt for voksne med relevant erhvervserfaring.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies