Menu

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen kombinerer teoretiske, udviklingsorienterede og praktisk-analytiske tilgange til pædagogik igennem indholdet i de enkelte semestre og i semestrenes faglige progression.

OBLIGATORISKE MODULER

  • Vidensteori og professionsteori
  • Læringsteori i pædagogisk belysning
  • Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde
  • Uddannelse og læring i et modernitetsperspektiv
  • Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik
  • Speciale

VALGMODULER

  • Organisationsteori og ledelse
  • Didaktik og faglighed

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Pædagogik

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Pædagogik. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies