Menu

Fagbeskrivelser efterår 2013, Jura på deltid

Fagbeskrivelserne er godkendt, men ændringer kan forekomme frem til semesterstart. 

1. semester
Juridisk metode
Familie- og arveret

3. semester
Forfatningsret (fortsat fra F13)
EU-ret

5. semester
Formueret

7. semester
Kriminalret

9. semester
Selskabsret
International Private Law and International Trade Law 

Bachelorprojekt

Valgfag:
Markedsret
Domsanalyse
Arbejdsret

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies