Skip to main content

Gruppeforløb for specialestuderende

Gruppeforløb for studerende, der skriver alene og har brug for sparring og erfaringsudveksling med andre studerende i samme situation

Udfordring:
De specialestuderende som skriver alene, giver udtryk for at opleve en relativt høj grad af ensomhed og stress i deres specialeperiode. Flere efterlyser flere sociale og faglige arrangementer arrangeret af SDU.

Beskrivelse af indsats:
Tiltaget tager form af et gruppeforløb for specialestuderende. 

Gruppeforløbet er målrettet studerende, der skriver alene og har brug for sparring og erfaringsudveksling med andre studerende i samme situation.

Formål:
Formålet er dels at sikre, at de studerende kommer sikkert gennem deres specialeskrivningsfase og dels at forebygge ensomhed og stress i perioden. 

Status og opfølgning: 
Gruppeforløbet starter i september 2019 og løber resten af semestret. 

På baggrund af evalueringer af gruppeforløbet vil der blive oprettet nye gruppeforløb i foråret 2020.

Ansvarlig:
Studie- og trivselsvejledningen 
Tlf.: 65501801 Mail: vejledning@sdu.dk 

Kontaktpersoner: Sanne Choe Jensen og Mikkel Storm Sørensen
 

Supplerende bemærkninger:
Læs mere på mit.sdu.dk/studievejledning

Biblioteket og SDU RIO bidrager til gruppeforløbet.

Status august 2020:
Gruppeforløbene i efteråret 2019 er blevet afholdt med gode evalueringer fra de studerende.

I foråret 2020 oprettede Studie-og trivselsvejledningen 5 specialegrupper pga. den store interesse. Heraf var én på engelsk og én gruppe i Kolding. Pga. COVID19 gik få grupper i opløsning, men de resterende grupper meldte positivt tilbage omkring deres udbytte af grupperne. Især sparringen og erfaringsudveksling med ligesindede vægtes højt.

Specialegrupperne har fået positiv respons både fra ansatte på SDU, de studerende og diverse SDU-medier. Forløbene indgår nu i et fast årshjul, hvor planlægningen af specialegrupperne for efteråret 2020 allerede er i fuld gang.