Skip to main content

Øget kendskab til den digitale platform mitsdu.dk

Øget kendskabsgrad til mitsdu.dk blandt studerende

Udfordring:
De studerende angiver, at de kun i ringe grad har kendskab til den digitale platform mitsdu.dk

Beskrivelse af indsats:
Der gennemføres en informationskampagne målrettet de studerende. 

Mitsdu.dk skal grafisk og designmæssigt adskille sig fra sdu.dk, så de studerende ved hvilken platform, de befinder sig på.

Formål:
Øget kendskabsgrad til mitsdu.dk blandt studerende samt indhente feedback på de respektive studiesider.

Status og opfølgning: 
Informationskampagne løber fra 9. – 17. september 2019.
Re-design af mitsdu.dk pågår i 2019/ 2020.

Ansvarlig:
Kommunikation
Tovholder Bettina Edelweiss (bee@sdu.dk)
Projektleder Kurt Bilde (kub@sdu.dk)
 

Supplerende bemærkninger:
Indsatserne er en del af Projektet ”En indgang til digitale platforme”, som er igangsat i 2018 efter ønske fra Syddanske Studerende. 

Status august 2020:
Informationskampagne er gennemført.

Der er blevet gennemført brugertest med studerende, der har dannet grundlaget til nyt redesign.

Redesign er påbegyndt og i den forbindelse har der været involvering af weborganisationen, studerende samt DSiC.

Forventet afsluttet i 2020.