Skip to main content

Center for Erhvervshistorie

Et forskningscenter oprettet af Syddansk Universitet og Industrimuseet

På Center for Erhvervshistorie arbejder vi med dansk erhvervshistorie i et bredt samfundshistorisk perspektiv. Vi er interesserede i at undersøge, hvordan kapitalismen udviklede sig i en dansk sammenhæng og blev en central del af den danske samfundsmodel.Nyheder:  

  • Nyt projekt: Odense Kommune har bevilget midler til udarbejdelsen af et bind om Odenses nyeste historie. Forskere fra centret deltager i arbejdet.
  • Fra efteråret 2021 indledes en seminarrække om kapitalismens historie på Danish Institute for Advanced Study. Centerleder Jeppe Nevers holder en introducerende forelæsning om emnet onsdag d. 25. august: https://danish-ias.dk/events/jeppe-nevers/
  • Ny bog: Syddansk Universitetsforlag har udgivet ”Nye industrihistorier”, der er redigeret af Jeppe Nevers, Kristoffer Jensen og Jens Toftgaard.
  • Julian Lamberty er 1. september 2020 begyndt som postdoc i centret sideløbende med fortsat ansættelse som inspektør på Industrimuseet. Ansættelsen er finansieret af en bevilling fra Riksbankens Jubileumsfond.
  • Ny bog: Syddansk Universitetsforlag har udgivet Per Bojes ”Vejen til velstand” bd. 2.
  • Ny bog: Gads Forlag har udgivet ”Søfartshistorier: Danmarkshistorien til søs”, der er redigeret af Jeppe Nevers og Anders Ravn Sørensen.
  • Ny bog: Gyldendal har udgivet Kristoffer Jensens ”Dagslysingeniørerne: VKR-gruppen 1970-2010”.
  • Julie Andersen-Mølgaard er 1. marts 2020 begyndt som post.doc i centret. Hun skal arbejde på et turismehistorisk projekt, der er finansieret af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.
  • Industrimuseet har rejst 12,5 mio. kr. fra tre private fonde til at realisere første etape af en gennemgribende opdatering. Læs pressemeddelelsen her.
  • Jeppe Nevers er med i en nordisk forskergruppe, der har fået 33 mio. svenske kr. af Riksbankens Jubileumsfond til at forske i de nordiske lande i nyliberalismens epoke. Projektet forankres i Uppsala og ledes af prof. Jenny Andersson.