Et forskningscenter oprettet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Danmarks Industrimuseum i Horsens.

På Center for Maritim- og Erhvervshistorie er vi interesserede i at forstå det moderne samfund og dets udvikling gennem menneskers økonomiske og erhvervsrelaterede aktiviteter. I historiefaget er der internationalt en tiltagende opmærksomhed på disse aspekter. Det er efter vores opfattelse en god udvikling, idet vi som samfund har brug for, at økonomiske emner sættes i historisk perspektiv. Da vi er det eneste center af sin slags på landets historiske institutter, ser vi det som vores hovedopgave at virke for en lignende udvikling i dansk historievidenskab.

Nyheder:

  • Julie Andersen forsvarer sin ph.d.-afhandling om danske turister i Vesttyskland fredag d. 21. februar kl. 13.15 på Syddansk Universitet

  • Industrimuseet har rejst 12,5 mio. kr. fra tre private fonde til at realisere første etape af en gennemgribende opdatering. Læs pressemeddelelsen her.

  • Jeppe Nevers er med i en nordisk forskergruppe, der har fået 33 mio. svenske kr. af Riksbankens Jubileumsfond til at forske i de nordiske lande i nyliberalismens epoke. Projektet forankres i Uppsala og ledes af prof. Jenny Andersson.

  • Julian Lamberty er 1. oktober 2019 begyndt som museumsinspektør og forsker på Industrimuseet i Horsens.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies