Skip to main content

Tycho Brahe-bøgerne

Forskere fra Syddansk Universitetsbibliotek har undersøgt og analyseret to af Tycho Brahes gamle astronomibøger fra Herlufsholmsamlingen samt en fra Karen Brahes Bibliotek på Roskilde Kloster. Bøgerne giver et sjældent indblik i, hvordan astronomiske observationer blev registreret på Tycho Brahes observatorium, Uranienborg, på Hven i slutningen af 1500-tallet samt hvordan Tycho Brahe udvekslede breve med astronomer i Europa på sin tid.

Forskere fra Syddansk Universitet  har gennemgået udvalgte bøger af og om Tycho Brahe og hans observationer af nattehimlen.

Bøgerne er en del af den såkaldte Herlufsholm Samling, som blev købt af det daværende Odense Universitetsbibliotek i 1968. Henover efteråret og vinteren 2017/18 har et hold fra Syddansk Universitetsbibliotek bestående af astronom Majken Brahe Ellegaard Christensen, forskningsbibliotekar Jakob Povl Holck samt bibliotekschef og astronom Bertil F. Dorch gennemgået bøgerne.

Digitale udgivelser

Her på siden finder du de to bøger "Historia Coelestis" (Albert Curtz, 1672) og "Epistolarum Astronomicarum" (Tycho Brahe, 1596) elektronisk samt udvalgt information, herunder illustrationer og fakta fra bøgerne. Endvidere finder du "De Nova Stella" (Tycho Brahe, 1572) elektronisk.

I samarbejde med Karen Brahes Bibliotek har været muligt også at digitalisere Tycho Brahes kendte værk "De Nova Stella". Denne bog er ikke en del af Herlufsholm Samlingen, men er i stedet en del af Karen Brahes Bibliotek. Samarbejdet er foregået med klosterforvalter, kammerherre, oberst Søren Lyder Jacobsen og stiftsbibliotekar Hans Michelsen.

Fragmenterne  i bøgernes omslag er analyseret, tydet og oversat af forskningsbibliotekar Jakob Holck og forskningsassistent Steffen Hope fra Syddansk Universitet.

Tycho Brahe bøgernes udvalgte personer

Links ved personnavnene herunder henviser til de respektive sider på Wikipedia.

Tycho Brahe, 1546-1601, videnskabsmand og astronom på Uranienborg, Hven. Historia Coelestis, Epistolarum Astronomicarum og De Nova Stella.

Vilhelm den IV  af Hessen-Kassel, 1532-1592, astronom og den første landgreve af Hessen-Kassel. Historia Coelestis og Epistolarum Astronomicarum.

Giovanni Battista Riccioli, 1598-1671, italiensk astronom og katolsk præst. Historia Coelestis.

Johannes Kepler, 1571-1630, tysk astronom og Tycho Brahes assistent i Prag. Historia Coelestis.

Christoph Rothmann, medio 1500-primo 1600, tysk matematiker og astronom. Historia Coelestis og Epistolarum Astronomicarum.

Henrico Bruceo Rostochii. Historia Coelestis.

Sidst opdateret: 07.06.2021