Specialeprocessen

Bøger

Der er to bøger, som tager dig med hele vejen gennem specialeprocessen. Begge bøger dækker bredt de enkelte delelementer i processen, og hvilken af bøgerne, der er bedst er et spørgsmål om smag:

Specialeprocessen : tag magten over dit speciale / Vibeke Ankersborg, 2011, 194 s.
God bog der kan hjælpe dig hele specialeprocessen, og det du kommer igennem under vejs.

Specielt om specialer : en aktivitetsbog / Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker og Signe Skov, 2011, 206 s.
En aktivitetsbog som hjælper dig til at gøre specialer og andre afsluttende opgaver på videregående uddannelser så gode som muligt, så effektivt og så hurtigt som muligt.

 

Herudover findes der er del bøger, som kan hjælpe dig med nogle af delelementerne

Færdig til tiden / Annegrethe Jørgensen 2005. 90 s.
Deler specialeprocessen op i faserne: planlægning, forberedelse, startfase, arbejdsfase og færdiggørelse. Bogen giver gode råd og præsenterer fx modeller for: arbejds-, projekt- og ugeplaner.

Bundne opgaver : hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser / Signe Skov, 2008, 70 s.
Her kan du læse, hvordan du skriver opgaver, hvor emnet eller opgaveformuleringen er givet, og tiden til at skrive opgaven er fastlagt. Du får også gode råd til, hvordan du forbereder dig bedst muligt, inden du skal skrive opgaven.

Problemformulering på de videregående uddannelser / Lotte Rienecker, 2015, 70 s
Hjælp til problemformuleringen.

Afkod akademiske artikler / Peter Holdt Christensen, 2017, 118s.
God vejledning i at læse, forstå og anvende akademiske artikler.

Metode og projektskrivning : en introduktion / Thomas Harboe, 2013, 244 s.
Bogen præsenterer og forklarer de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, der er vigtige, når man laver undersøgelser og skriver rapporter og opgaver.

Samfundsvidenskabelige metoder : en introduktion / Erik S. Rasmussen, Per Østergaard og Helle Andersen, 2010, 160 s.
Kort introduktion til hvordan viden produceres og anvendes igennem hele den videnskabelige proces inden for samfundsvidenskaberne.

Metoder i samfundsvidenskaberne / Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red. ), 2016, 373 s.
Introduktion til de vigtigste kvalitative og kvantitative metoder illustreret gennem praktiske samfundsvidenskabelige eksempler.

InterView : det kvalitative forskningsinterview som håndværk /Steinar Kvale og Svend Brinkmann, 3. udg., 2015, 444 s.
Bogen giver en god introduktion til de teoretiske og praktiske aspekter af det kvalitative forskningsinterview samt en indføring i interviewet som en praktisk disciplin. Bogen klæder læseren fagligt på til at planlægge og foretage interviews.

Det kvalitative interview / Svend Brinkmann, 2014, 224 s.
Hjælp til at skrive, fremstille, forstå og kritisere kvalitativ interviewforskning.

Dybdegående interviewfortolkning : tre problemstillinger  / Jan Foght Mikkelsen, 2015, 183 s.
Relevant der hvor interviewfortolkning spiller en rolle.

Diskursanalytisk metode/ Anne Klara Bom, 2015, 138 s.
Bogen tager udgangspunkt i de tre forskellige tilgange til diskurser som diskursanalysen har været domineret af i de seneste årtier. Bogen giver forslag til hvordan du kan lave din egen ”værktøjskasse” af diskursanalytiske og ikke-diskursanalytiske begreber.

Specialet som springbræt - til karriere og kompetencer / Niels Borup 2008. 160 s.
Specialet er kronen på værket i alle videregående danske uddannelser. Bogen er en opfordring til at ruske op i den akademiske forsigtighed og til at gøre en indsats for at komme ud med budskabet.

Flowskrivning : vejen til flydende skriveprocesser / Bo Skjoldborg, 2014, 250 s.
Bogen beskæftiger sig med hvordan du skaber en effektiv og glædesfyldt skriveproces.

Akademisk argumentation / Signe Hegelund, 2014, 50 s.
Bogen præsenterer argumentationsteori. Argumentationsteori handler om, hvad der kendetegner argumenter, hvilke funktioner argumenter har, hvordan de kan bruges m.m.

Lynspeciale : sådan gør du / Mette Bjørn, 2012, 91 s.
Letlæst vejledning i hvordan du nemt og effektivt får hånd om specialet og får det afleveret.

Links

Husk også at tjekke dit eget center/institut for ”lokale” vejledninger.

SCRIBO - interaktiv spørgeguide,
- Guiden fører dig systematisk igennem overvejelser fra ide til problemformulering. 

StopPlagiat.nu
Hvad ved du om plagiering? Få styr på reglerne for korrekt kildehåndtering!

Infomedia - Danmark
Database med fuldtekstartikler fra alle danske aviser, og mange fagmagasiner.

Bisnode MarketProfile (tidligere Greens) - Danmark
Database med data om alle danske momsregistrerede virksomheder. Regnskabstal for de seneste 5 år. Kan bruges til at finde konkurrenter og brancher via branchekoder.
Også god kilde til oplysninger om personer i ledelserne i danske virksomheder m.v. personer med direkte tilknytning til virksomheder samt øvrige personer, som erhvervslivet kan have interesse i at søge oplysninger om. Også oplysninger på Danmarks mest fremtrædende og betydningsfulde beslutningstagere fra den offentlige sektor.

 


 

Ansvarlig: Bibliotekar Jette Jorsal

Workshops for specialestuderende

Du finder vores workshops på listen over kurser her

Se kurser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies