Opgaveskrivning

 

Bøger 

Den gode opgave / Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen 2012, 4.udg. 382 s.
Klassikeren inden for opgaveskrivning. Her får du en grundig gennemgang af områder som: opgavegenrer, skriveprocessen, problemformuleringen, brug af vejleder, informationssøgning, argumentation, teori, empiri, skriveblokering, videnskabeligt sprog etc. Desuden liste over anbefalinger om videre læsning.

Bundne opgaver : hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser / Signe Skov, 2008, 70 s.
Her kan du læse, hvordan du skriver opgaver, hvor emnet eller opgaveformuleringen er givet, og tiden til at skrive opgaven er fastlagt. Du får også gode råd til, hvordan du forbereder dig bedst muligt, inden du skal skrive opgaven.

Formalia i opgaver på videregående uddannelser / Peter Stray Jørgensen, 52 s.
Hæftet vejleder i færdigheder, som hører med til det faglige skrivehåndværk. Her er praktiske retningslinjer for: - serviceafsnit, dvs. hvordan man formelt kan skrive fx indledning, indholdsfortegnelse, noter og bilag - kildehåndtering, dvs. hvordan man refererer og citerer kilder og laver litteraturlister - layout og typografi i opgaver, dvs. den måde, teksten sættes op på siderne på og brugen af skriften som udtryksmiddel.

Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser / Lotte Rienecker, 2015, 70 s
Hjælp til problemformuleringen.

Fra Patos til Logos – videnskabsretorik for begyndere /Leif Becker Jensen, 2014, 2012, 143 s.

Hvorfor skal der være en problemformulering først, og hvad skal man bruge teorier og metoder til? Hvad er god videnskabelig argumentation? Og hvor personligt må sproget være? Disse og mange andre spørgsmål behandles i denne bog, som er en indføring i videnskabelig retorik. Bogen er ikke primært en opskrift på, hvordan man skriver, men prøver at gå bag om sproget og forklare hvorfor

 

Den skinbarlige virkelighed / Ib Andersen, 2015, 279 s.
Bogen giver en grundlæggende indføring i de samfundsvidenskabelige metoder. Der er lagt vægt på metoder der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative og kvantitative empiriske data.

 

Afkod akademiske artikler / Peter Holdt Christensen, 2017, 118s.
God vejledning i at læse, forstå og anvende akademiske artikler.

 

Metode og projektskrivning : en introduktion / Thomas Harboe, 2013, 244 s.
Bogen præsenterer og forklarer de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, der er vigtige, når man laver undersøgelser og skriver rapporter og opgaver.

Samfundsvidenskabelige metoder : en introduktion / Erik S. Rasmussen, Per Østergaard og Helle Andersen, 2010, 160 s.
Kort introduktion til hvordan viden produceres og anvendes igennem hele den videnskabelige proces inden for samfundsvidenskaberne.

Metoder i samfundsvidenskaberne / Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red. ), 2016, 373 s.
Introduktion til de vigtigste kvalitative og kvantitative metoder illustreret gennem praktiske samfundsvidenskabelige eksempler.

InterView : det kvalitative forskningsinterview som håndværk /Steinar Kvale og Svend Brinkmann, 3. udg., 2015, 444 s.
Bogen giver en god introduktion til de teoretiske og praktiske aspekter af det kvalitative forskningsinterview samt en indføring i interviewet som en praktisk disciplin. Bogen klæder læseren fagligt på til at planlægge og foretage interviews.

Det kvalitative interview / Svend Brinkmann, 2014, 224 s.
Hjælp til at skrive, fremstille, forstå og kritisere kvalitativ interviewforskning.

Dybdegående interviewfortolkning : tre problemstillinger  / Jan Foght Mikkelsen, 2015, 183 s.
Relevant der hvor interviewfortolkning spiller en rolle.

Akademisk argumentation / Signe Hegelund, 2014, 50 s.
Bogen præsenterer argumentationsteori. Argumentationsteori handler om, hvad der kendetegner argumenter, hvilke funktioner argumenter har, hvordan de kan bruges m.m.

Diskursanalytisk metode/ Anne Klara Bom, 2015, 138 s.
Bogen tager udgangspunkt i de tre forskellige tilgange til diskurser som diskursanalysen har været domineret af i de seneste årtier. Bogen giver forslag til hvordan du kan lave din egen ”værktøjskasse” af diskursanalytiske og ikke-diskursanalytiske begreber.

Flowskrivning : vejen til flydende skriveprocesser / Bo Skjoldborg, 2014, 250 s.
Bogen beskæftiger sig med hvordan du skaber en effektiv og glædesfyldt skriveproces.

Kildekritik i et samfundsvidenskabeligt perspektiv / Vibeke Ankersborg, 2007, 183 s.
Bogen viser gennem konkrete eksempler fra forskellige fagområder hvordan du kan selektere, analysere, vurdere og fortolke data og kilder i en samfundsvidenskabelig eller humanistisk sammenhæng ved hjælp af kildekritikkens begreber. 

Fra problem til færdig opgave / Merete Bjerrum 2005 167 s.
Bogen kommer godt omkring de grundlæggende faser i opgaveskrivningen: hvordan argumenterer man i en opgave (Toulmin), litteratursøgning, problemafgrænsning og -formulering. Gode operative modeller.

Genvejstaster : til opgaveskrivning og faglig formidling på bacheloruddannelserne / Johannes Fibiger og Søren Søgaard, 2009, 190 s.
Bogen tager udgangspunkt i dine problemer som opgaveskriver. Det overordnede mål er at angive genveje til at skrive funktionelt i de generer, du som studerende møder i din uddannelse. Bogen fokuserer også på informationssøgning, skriveprocesser, skriveblokeringer, tekster retorik, argumentation, kildehåndtering, layout og sproglige sammenhængskraft. Endelig ser den på den mundtlige præsentation på baggrund af projektopgaver eller synopser.

Opgavemanualen / John Henriksen 2005. 151 s.
Grundig gennemgang af problemformuleringen som ”styrepind”.
Teknikker til at udforme problemformuleringen.
Desuden: opgavens struktur, indledning, argumentation, litteraturgennemgang, metode og dataindsamling, analyse, konklusioner, metasprog, skriveblokeringer.

Opgaveskrivning : råd og vink til studerende / Peter Dahler-Larsen m.fl. (red.) 2011. 89 s.
Opgaveskrivning er et centralt aspekt af universitetsstudiet. Bogen henvender sig især til studerende i samfundsvidenskab og er skrevet af lærere på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Sådan argumenterer du / Alastair Bonnett, 2011, 123 s.
Lettilgængelig guide til hvordan man opbygger videnskabelig argumentation. Du får råd, redskaber og metoder til at argumentere både skriftligt og mundtligt.

Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser / Peter Stray Jørgensen, 2014, 71 s.
Hjælp til at skrive et funktionelt og effektivt sprog hvor det faglige indhold fremstår klart og utvetydigt.

Skriftlig jura : den juridiske fremstilling / Thomas Riis, Jan Trzaskowski (red.) 2013. 671 s.
Skriftlig jura svarer lidt til  ”Den gode opgave”  til f.eks  bachelor-, -specialeopgave og Ph.d.  inden for det juridiske område. Foruden afsnit om Studenterafhandling og problemformulering er der også hjælp til  Juridisk metode og argumentation, domsanalyse samt litteratursøgning , kilder og referencer.

 

Links

Husk også at tjekke dit eget center/institut for ”lokale” vejledninger.

SCRIBO - interaktiv spørgeguide
Guiden fører dig systematisk igennem overvejelser fra ide til problemformulering.
Log ind via WAYF. Du kan løbende arbejde med din problemformulering og gemme dit arbejde.

StopPlagiat.nu

Hvad ved du om plagiering? Få styr på reglerne for korrekt kildehåndtering!

SDUs VejledningsCenter SDU´s vejledningscenters sider med gode råd om opgaveskrivning.

Studypedia
Her finder du gode redskaber til det at skrive universitetsopgaver. Der findes både et modul om at skrive opgaver og et om krav til universitetsopgaver.
Studiemetroen indeholder bl.a. tekster, litteraturhenvisninger, handouts og interaktive øvelsesmoduler.


Ansvarlig: Bibliotekar Jette Jorsal.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies