Informationssøgning

Bliv informationskompetent!  (PDF-fil)

Bibliotekets eget kompendium om informationssøgning.Bøger

Introduktion til informationssøgning / Charlotte Wien m.fl., 2010. 105 s.
Bogen er målrettet mod journalister, men har et par gode generelle kapitler:
Kapitel 1 giver en god basal indføring i søgeteknikker. Det giver en god forståelse for, hvordan søgeredskaberne fungerer. Desuden anbefales kapitel 3, der præsenterer en operationel model for hvordan man udformer en søgeprofil til et givent emne.

Fra problem til færdig opgave/ Merete Bjerrum 2005. kap.4, s.31-49
Fin model over og gennemgang af litteratursøgningsprocessen. Dog med vægt på det sundhedsvidenskabelige emne. Desuden et afsnit om, hvordan man læser og vurderer litteratur.

Den gode opgave / Lotte Rienecker m.fl. 2012. kap. 5 s. 141-163.
Overordnede råd til hvordan man søger litteratur til sin opgave. Beskriver tre forskellige søgestrategier: ”systematisk søgning” (i databaser etc.), ”kædesøgning” (via hovedværkernes litteraturlister) og ”bevidst tilfældig”, hvor man lader sig inspirere på kryds og tværs – anbefales specielt i starten af en opgavefase. Endelig et par tips specielt til kildekritik af internettekster.

Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning : Redskaber til evidensbaseret praksis / Hans Lund m.fl. 2014, 252 s.
Bogens målgruppe er sundhedsprofessionelle der har brug for en opslagsbog der forklarer principperne for evidensbaseret medicins virkeliggørelse.

 

Links

Søg og du skal finde
Søgeguiden giver bl.a. et hurtigt overblik over, hvordan man målretter sine søgninger og ikke mindst forholder sig kritisk til søgeresultaterne. Målgruppen er ungdomsuddannelserne, men der er mange gode råd at hente i guiden, der er udarbejdet af undervisere fra IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi.

BINKO 2.0 
B!NKO 2.0 giver en systematisk tilgang til Informationssøgning og opøver færdigheder i informationskompetence. BINKO 2.0 er et proces web-værktøj med både selv-evaluering og peer-evaluering.

UBtesten Her kan du teste dig selv i, hvor god du er til at søge og anvende informationer.
Når du har taget testen, får du mulighed for at få feedback på svarene.

 


 

Ansvarlig: Bibliotekar Jette Jorsal.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies