Publicering

Hvor skal du publicere?
Der findes ikke entydige retningslinjer for, hvor du publicerer mest hensigtsmæssigt. Om det er i traditionelle tidsskrifter eller i Open Access tidsskrifter. Derimod er en lang række faktorer i spil, som kan påvirke dit valg. Først og fremmest er du uden tvivl påvirket af, hvad dine kolleger og/eller vejleder mener, og selve fagmiljøets traditioner spiller naturligvis også en stor rolle.
Du kan derudover skele til den Bibliometriske ForskningsIndikator (BFI).

Syddansk Universitet finder det vigtigt, at du som forsker ikke går på kompromis med kvaliteten af det tidsskrift, du ønsker at publicere i. Derfor anbefales det udelukkende at publicere i et Open Access-tidsskrift, hvis der inden for fagområdet vurderes at være et sådant på et højt, anerkendt kvalitetsniveau.

Er du underlagt krav om at publicere Open Access?
Bevillingsgivere kan stille krav til formidling af din forskning. Europakommissionens rammeprogram Horizon 2020 og forskningsfonde og -råd stiller krav om, at forskning skal række så langt ud i samfundet som muligt.
Disse bevillingsgivere kræver, at artikler publiceret i peer reviewede tidsskrifter gøres frit og gratis tilgængeligt i et Open Access arkiv senest 6 eller 12 måneder efter at artiklen blevet accepteret af forlaget.
På Syddansk Universitet fungerer Pure, der fungerer som arkiv/repository.

Ophavsret
Hvis du har overgivet dine rettigheder helt eller delvist til et tidsskrift eller forlag, bør du undersøge, om du har lov til at lægge din publikation i Pure, og umiddelbart give fri adgang til den. Langt de fleste forlag tillader, at du arkiverer dine publikationer som pre- eller postprint i dit universitets arkiv/repository.
Når du indberetter din forskning i Pure kan du nederst i indberetningsbilledet se, hvilken fuldtekst version du må lægge ind.

Du har selv ansvaret for, at ophavsretten ikke krænkes!

Syddansk Universitet råder forskerne til så vidt muligt at beholde rettighederne til egne publikationer. Du bør derfor overveje, om du vil afgive alle rettigheder til et tidsskrift eller forlag. Samtidig bør du være opmærksom på mulighederne for Open Access-publicering, når du indgår forlagskontrakter. Husk at du som forfatter har ophavsretten til arbejdet, indtil andet er aftalt.
Du kan læse mere om tillæg til forlagskontrakter her.

Du kan på UBVA's (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) hjemmeside læse mere om ophavsret og dine muligheder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies