Begreber

Institutional repositories
Lokale digitale arkiver til indsamling, bevaring og formidling - i digital form - af den videnskabelige produktion på en forskningsinstitution.

For universiteter drejer det sig primært om videnskabelige artikler enten i form af pre-print, post-print eller i forlagsversionen. Også digitale versioner af afhandlinger og dissertationer, samt andre digitale produkter fra institutionen, såsom administrative dokumenter, kursusnoter og præsentationer kan findes i sådanne arkiver.

Syddansk Universitets lokale institutionelle arkiv er Pure.

Peer review
Peer review er den proces hvorved en forfatters videnskabelige arbejde, forskning eller teorier bliver vurderet af andre eksperter inden for samme område. Også kaldet fagfællebedømmelse.

Post-print
Et post-print er en digital version af en videnskabelig artikel, efter at den er peer reviewed. Post-print er accepteret til publicering, men er endnu ikke er blevet sat op med tidsskriftets layout. Det intellektuelle indhold er altså identisk med den version, som vil blive publiceret i tidsskriftet.

Pre-print
En artikel, der endnu ikke er antaget til publicering eller har gennemgået peer review. Et pre-print er ikke nødvendigvis identisk med den endelige, publicerede artikel.

Parallelpublicering
Flertallet af videnskabelige forlag tillader parallelpublicering i form af pre-print og/eller post-print. Artikler der arkiveres i Pure som pre-print eller post-print bliver høstet af eksempelvis Google Scholar, og opnår derved en større synlighed med mulighed for øget impact – allerede inden tidsskriftet er udkommet.

APC - Article Processing Charge
Det beløb, som det koster at gøre en artikel Open Access.

CTA 
Copyright Transfer Agreement

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies