Bibliometri

Bibliometri indgår i moderdisciplinen informetri, er videnskaben om kvantitering af især videnskabelig litteratur med hensyn til indeksering, typologi, brug, sammenhænge og indflydelse mv. 

Den bibliometriske forskningsindikators formål er at afspejle universiteternes forskningsaktivitet, og dette gøres ved at måle på antallet af publikationer. Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) belønner de forskningspublikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler indenfor faget...... læs mere på  

Bibliometriske metoder
Bruges i dag som delmål til at styre akademiske institutioners finansiering, såvel i Danmark (med FIE som ansvarlig) som i England mfl.
i form af citationsimpact bruges sædvanligvis som tilnærmelser til 'værdien' af videnskabelig litteratur, men måler faktisk blot, hvor stor en betydning en publikation eller en pulje af publikationer fra en forfatter eller en institution (eller et land) har for og i forhold til andre publikationer. Denne indflydelse er som oftest positiv (anerkendende) men kan også være negativ (negativ citering).

Bibliometriske metoder bruges (og misbruges!) i stigende grad, da metoderne tilsyneladende kan være nemme at gå til som nemme og bekvemme 'kvalitetsmål' men svære at bruge korrekt. I denne sidste sammenhæng er det afgørende at bibliometriske indikatorer er korrekt vægtede i forhold til litteratur- og publikationstype, videnskabelig disciplin m.v.

H-index
Et nyere, meget populært bibliometrisk mikro-beregningsmål er det såkaldte H-index, som giver et mål for forfatteres videnskabelige gennemslagskraft. Korrekt brug af H-index forudsætter dog viden om dens korrekte beregning.

Beregning af H-index

Den bibliometriske værktøjskasse
Består af en lang række statistiske og numeriske metoder til kvantitative analyser af videnskabelig litteratur.

Bibliometriske analyser har brede anvendelser i mange fagområder, men disse metoder er klart mest velegnede og fagligt gyldige indenfor natur- og sundhedsvidenskab. Indenfor teknik og samfundsvidenskab er de ikke altid brugbare og indenfor humaniora stort set ubrugelige. Den videnskabelige litteraturdatabase Web of Science er delvist baseret på citationssøgning ved registrering af de indekserede videnskabelige artiklers reference lister.

Citationsanalyse er formentlig den hyppigst anvendte bibliometriske metode.

Citationsimpact
Bibliometriske metoder i form af citationsimpact bruges sædvanligvis som tilnærmelser til 'værdien' af videnskabelig litteratur, men måler faktisk blot, hvor stor en betydning en publikation eller en pulje af publikationer fra en forfatter eller en institution (eller et land) har for og i forhold til andre publikationer. Denne indflydelse er som oftest positiv (anerkendende) men kan også være negativ (negativ citering).

[Indholdet er skrevet af Johan A. Wallin - har tilladt at flytte lidt om på sætninger]

Udvalgte referencer:

Bibliometric methods: pitfalls and possibilities.
Wallin J.A.
Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2005 Nov;97(5):261-75. Review.

De Bellis, N.
Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. Lanham, MD: Scarecrow Press 2009. (450 sider).

Forskningsbibliotekar, læge Johan A. Wallin
12. februar 2014

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies