Skip to main content

Mistanke om plagiat

Hvis du som underviser har mistanke om plagiering og vil gå videre med sagen, skal du indberette og dokumentere sagen til din studieleder. Studieleder foretager den videre sagsbehandling på baggrund af din dokumentation.

Se desuden procedure ved mistanke om snyd, som er henvendt primært til studerende.

 Eksamenssnyd behandles altid efter reglerne om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet.

Plagiat
Syddansk Universitet har i fællesskab med Københavns og Aarhus Universitet udarbejdet websiden Stopplagiat.nu. Her findes også den plagiatdefinition, som benyttes på de tre universiteter, og som kan gælde som retningslinje.

Universiteterne har forskellige retningslinjer for håndtering af plagiatsager. Som hovedregel gælder, at hvis du eller eksaminator får mistanke om plagiat, skal sagen indberettes til studieleder, der herefter overtager behandlingen af den.

Sidst opdateret: 16.12.2020