Skip to main content

Akademisk redelighed

Den akademiske kodeks

En af de vigtigste regler indenfor den akademiske kodeks er, at du skal kunne dokumentere, hvor du har din viden fra. Man skal kunne stole på dit værk, og dit arbejde skal fremstå som redeligt og validt. Du må altså ikke snyde med dine resultater: rette i dem eller opfinde nogen til lejligheden - og du må ikke gøre brug af hverken andres eller dine egne resultater uden at angive din kilde.

God citatskik - lav præcise kildehenvisninger

Når du trækker på andres arbejde  - uanset om du refererer, parafraserer eller citerer, skal du være præcis med dine kildehenvisninger. Der er flere grunde til at brugen af præcise kildehenvisninger er vigtig i den akademiske verden. Først og fremmest anses det som god skik at kreditere andre for deres indsats og arbejde, når man gør brug af det. Hertil skal du tænke på dine læsere. Dine læsere vil bl.a. være din underviser, som vil være interesseret i at se, hvilke kilder fra undervisningen eller feltet, du anvender. Vedkommende vil også være interesseret i at kunne se, hvilke resultater, der er dine egne, og hvornår du har været inspireret af andre. I den akademiske verden er det ingen skam at henvise til andre. Det kan vise, at du har overblik og har sat dig ind i feltets hidtidige forskning. Men du skal bruge dine referencer aktivt, og dit eget bidrag skal veje tungest i opgaven. 

Når du arbejder med akademiske opgaver, skal du desuden se dig selv som forsker in spe. Ofte er din underviser også forsker, og som forsker kan vedkommende måske blive inspireret af dit arbejde og have interesse i at gentage din undersøgelse eller gøre brug af dine resultater. Og så er det afgørende at kunne lokalisere de kilder og materialer, som du har anvendt.

Vælg en referencestandard

Når man laver kildehenvisninger, skal man være konsekvent i sit system. De fleste følger (mere eller mindre bevidst) én referencestandard. En referencestandard er et regelsæt for, hvordan man stiller sine referencer (kilder/henvisninger) op i litteraturlisten, samt for hvordan det noteres i brødteksten. Der findes flere forskellige referencestandarder. Ingen af dem er forkerte, men nogle egner sig bedre til ét fag frem for et andet. De forskellige studier kan have forskellige krav til, hvilken standard de anbefaler, så hør på dit studie, hvad der gælder for dig. Læs mere om referencestandarder på siden Referér korrekt.

Overordnede principper for brug af referencer

  • Direkte citater skal markeres som sådan i teksten, og kilden skal fremgå af litteraturlisten.
  • Andres begreber, fakta eller argumentation, som du gør brug af, skal markeres ud fra reglerne for den valgte referencestandard i brødtekst såvel som litteraturliste. 
  • Hvis du gerne vil gøre brug af egne tidligere skriftlige produktioner, bør du først og fremmest vende det med din underviser. Hvis vedkommende siger ok, skal det behandles som øvrigt kildemateriale. Dvs. du skal lave en henvisning til dig selv og dit tidligere arbejde i teksten, og din oprindelige opgave, skal fremgå af litteraturlisten, også selv om den ikke er offentlig tilgængelig eller som sådan publiceret. Hvis du ikke gør det, kan du blive anklaget for selvplagiat.
  • Ved upubliceret materiale: andres eksamensopgaver, mundtlige meddelelser og slides fra undervisningen, gælder det samme som ved direkte citering, evt. med henvisning til fodnote. (På en del studier anses det som en uskik at referere til fx præsentationer el. slides fra undervisningen.) 
  • Henviser du til eller citerer fra hjemmesider, skal det behandles som øvrigt materiale med præcise kildeangivelser herunder hjemmesidens direkte URL-adresse.

Om direkte citat skal du i øvrigt være opmærksom på følgende:

  • Alt afhængig af den referencestandard du anvender, kan det grafiske udtryk se forskelligt ud. APA-standarden har fx meget stringente regler for layout af direkte citater, og der er forskel på udtrykket ved henholdsvis korte citater (under 40 ord) og lange citater (40 ord eller over). 
  • Tilføjer du et eller flere ord i citatet, skal det markeres – typisk med brug af kantet parentes.
  • Fjerner du ord eller sætninger fra citatet, skal det markeres – typisk tre punktummer i en kantet parentes.
  • Oversætter du et citat fra et fremmedsprog eller normaliserer du retskrivningen fra gamle danske former, skal det fremgå efter citatet – typisk i en parentes, hvor der står fx Min oversættelse, Retskrivning moderniseret el. lign.
  • Indeholder et direkte citat en eller flere stavefejl, skal det citeres med de fejl, der er. Du bør kun rette det, hvis det er direkte meningsforstyrrende for sammenhængen, og hvis du retter, skal det fremgå - typisk med brug af en kantet parentes […].

God notatteknik

En af de vigtigste forudsætninger for at kunne citere sine kilder korrekt, er en god notatteknik. Dvs. hver gang du finder/bruger en andens guldkorn, skal du notere, hvor du har det fra: Hvilket værk er det fra – og på hvilken side står det. Lån bøger om Notatteknik på biblioteket for at læse mere.

Plagiat og eksamenssnyd

Hvis du ikke overholder reglerne for brug af referencer og angiver dine kilder korrekt, kan du kan blive anklaget for plagiat - uanset om det er bevidst eller ubevidst. Du kan læse mere om Plagiat og Snyd på vores hjemmesider. Du kan også låne bøger om Plagiat på biblioteket.

Kender du reglerne for plagiat?

Fusk, snyd, plagiat - det er dit ansvar at kende reglerne.

Læs mere om plagiat

Referencestandarder? - hvad er det?

Ved du hvilken reference-standard, du bruger - og kender du standardens regler?

Referér korrekt!

Husker du at være kritisk?

Vær kritisk overfor de oplysninger du finder....

Følg denne tjekliste

Ansvarlig for siden: Informationssektionen - Telefon: 65502622

Sidst opdateret: 02.09.2021