Strategi

Strategi

Syddansk Universitetsbibliotek støtter ved sin virksomhed op om Syddansk Universitets Strategi: Biblioteket understøtter universitetets fælles indsatsområder, og arbejder for opnåelse af universitetets seks nøglemål for 2020. Syddansk Universitetsbiblioteks strategi og indsatsområder beskrives nedenfor.

Syddansk Universitetsbibliotek har som sit højeste mål, at søge at bidrage til at fremme videnskaben og videnskabelighed, herunder forskningsbaseret undervisning og forskningsintegritet, gennem at understøtte forbrug og produktion af videnskabelig viden, blandt andet gennem professionel formidling af akademisk faglitteratur til universitetet og til offentligheden.

På den ene side er Syddansk Universitetsbibliotek et internationalt forskningsbibliotek, og på den anden side, er biblioteket også et regionalt universitetsbibliotek i Nordeuropa. Derved agerer biblioteket som bro mellem, på den ene side vidensmiljøerne i Syddansk Universitets regioner, og på den anden side, den internationale universitetsverden.

Strategiske rammer

Syddansk Universitetsbiblioteket understøtter sine brugere, inden for de følgende fire temaer, der er fastlagt via Syddansk Universitets Strategi: 

 1. Uddannelse
 2. Internationalisering
 3. Forskning
 4. Samfundsmæssig forankring.

Bibliotekets strategi er brugercentreret og bibliotekets services falder inden for følgende seks typer: 

I.  Individuelle brugerservices
II.  Brugeruddannelse
III. Særlige brugerservices
IV.Services i forbindelse med biblioteksrummet
V. Brugerinteraktion og engagement i services
VI. Generelle services mht. adgang til materialer og biblioteksinfrastruktur.

Biblioteket er et offentligt forskningsbibliotek, hvis primære brugergrupper forskere, undervisere og studerende ved Syddansk Universitet. Biblioteket betjener:

A. Den brede offentlighed, herunder skoler og gymnasier
B. Ph.d.-studerende
C. Kandidat- og bachelorstuderende
D. Forskere
E.  Undervisere
F.  Statslige, regionale og kommunale institutioner
G. Private virksomheder
H.  Syddansk Universitets administration, Fællesområdet og ledelsen
I.  Nationale og internationale folke- og forskningsbiblioteker, herunder særlige samarbejdsbiblioteker.

Strategisk fokus 2014-2020

I løbet af de kommende år 2014-2020 vil biblioteket fokusere på at udfolde sin strategi inden for de følgende fire centrale programområder:

 • Forskningsintegritet: Herunder forskningsintegritet i uddannelse og videnskabelig kommunikation (f.eks. II, III, B, D, 3)
 • Moderne biblioteksvirksomhed: Herunder 24/7-services, effektive interne processer m.v. (fx I, IV, B, C, D, 1, 3)
 • Studenterinvolvering: Herunder inddragelse af studerende i bibliotekets services (f.eks. IV, A, C, 1, 4)
 • Regionernes forskningsbibliotek: Herunder brobygning mellem det regionale og det internationale, gennem nye muligheder for studerende, forskere og unge forskere (fx V, AG, 2-4)

Biblioteket vil konsolidere sine eksisterende tjenester I-VI, samt udvikle nye tjenester via strategiske projekter og samarbejde med alle brugergrupper A-I.

Biblioteket har en organisation, der tager højde for brugernes ønsker og fremtidens krav og lægger vægt på kontinuerlig udvikling, faglige kompetencer og optimal drift.

Der udpeges koordinatorer til at løfte organisationens-tværgående opgaver i forbindelse med de fire programmer og væsentlige underdele af programmerne; herunder videndelingsaktiviteter, handleplaner og projektopfølgning, med henblik på styring af bibliotekets projektportefølje, samt implementering af biblioteksstrategien.

Den højeste prioritet gives til udvikling og projekter, der falder inden for ovennævnte fire programmer.

I det daglige udmøntes biblioteksstrategien gennem Syddansk Universitetsbiblioteks projektportefølje, samt de nedenstående syv strategiske og ledelsesmæssige principper.

Strategiske og ledelsesmæssige principper

Biblioteket er styret af følgende hovedprincipper: 

 1. Ledelsesprincippet: At drage omsorg for velfærden af medarbejdere, brugere, biblioteket og materialer i nævnte rækkefølge.
 2. Integritetsprincippet: At sikre integriteten af biblioteket som organisation, integriteten af bibliotekets tjenester, samt den faglige og personlige integritet af bibliotekets medarbejdere.
 3. Princippet om brugercentrerede services: At udvikle og vedligeholde bibliotekets tjenester, således at de understøtter brugernes behov - dvs. tjenester, der tager udgangspunkt i brugerens behov - set fra brugerens perspektiv.
 4. Forskerserviceprincippet: At bidrage til at fremme videnskaben og til integriteten af forskningen, ved at understøtte både forbrug og produktion af videnskabelig viden.
 5. Brobygningsprincippet: At støtte, vejlede og drage omsorg for de universitetsstuderende fra rekruttering til alumne, ved at tilbyde en bro til den akademiske verden.
 6. Valgfrihedsprincippet: At levere adgang til videnskabelig information, uanset hvilket materialeformat m.v. brugerne ønsker. At levere det videnskabelige informationsindhold som brugerne ønsker at anvende, på den måde, brugerne ønsker at anvende det.
 7. Nærhedsprincippet: At servicere og samarbejde med partnere og brugere så tæt på disses hverdag og behov som muligt, geografisk såvel som fagligt. Biblioteket er ét bibliotek, men det betjener utallige uddannelser og fagmiljøer på seks campus.

Det er ledelsens og bibliotekets medarbejderes ansvar, at overholde ovennævnte principper.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies