Skip to main content
LICENSFORHANDLINGER

Nationale forhandlinger om Elsevier - vinteren 2020

Priserne på elektroniske ressourcer stiger markant i disse år. Der pågår i øjeblikket forhandlinger med Elsevier, som er den største aktør på markedet, og det kan få betydning for forskere og studerende på SDU. 

Syddansk Universitetsbibliotek bruger et stort tocifret millionbeløb på at købe adgang til videnskabelig litteratur og informationsdatabaser. Dette kan alt sammen søges frem via vores søgebrønd på www.sdu.dk/summon.

Elsevier er den store spiller
En stor del af denne litteratur leveres af Elsevier. Cirka 26 % af SDU’s samlede forbrug på elektroniske materialer i 2020 går til Elsevier. I indeværende år forventer vi, at ansatte og studerende på SDU og universitetshospitalerne i Region Syddanmark downloader ca. 520.000 artikler fra Elsevier.

SDU betaler årligt 7.4 millioner kroner alene for Elsevier Freedom Collection, og i 2018 brugte vi yderligere ca. 675.000 kroner på open access publicering hos Elsevier.

National licensaftale
Syddansk Universitet er omfattet af en national aftale med Elsevier, en licens der dækker alle danske universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner.
Det Kongelige Biblioteks Nationale Licenskonsortium (KBNL) håndterer de nationale forhandlinger. Den nationale aftale med Elsevier er under forhandling her i vinteren 2020.

Flere og flere SDU-forskere kommer i klemme omkring Open Access-publicering på grund af fondes krav om umiddelbar adgang finansieret af forskernes egne midler. Der er altså brug for en aftale, der omfatter både læseadgang og publicering og dermed en økonomisk balanceret aftale.

Forhandlingerne risikerer nedbrud
I Danmark vil vi have øjeblikkelig adgang til vores egne forsknings-publikationer, lige så så snart de er publiceret. Og vi vil ikke acceptere prisstigninger på læseadgang til andres landes forskningspublikationer.

Flere og flere SDU-forskere kommer i klemme omkring Open Access-publicering på grund af fondes krav om umiddelbar adgang finansieret af forskernes egne midler. Der er altså brug for en aftale, der omfatter både læseadgang og publicering og dermed en økonomisk balanceret aftale.

Rektorkollegiet og universitetsdirektørudvalget i Danske Universiteter står samlet bag målet med forhandlingen, som er:

·       øjeblikkelig adgang til danske universiteters forskningspublikationer, så snart de er publiceret

·       ingen prisstigning på læseadgang til indholdet af Elseviers produkter i det hele taget.

Der er en risiko for, at forhandlingerne med Elsevier kan bryde sammen. Det vil betyde, at vi i Danmark står uden adgang til NYT indhold i Elsevier-tidsskrifter publiceret far 2021 og frem. Bemærk at vi fortsat vil have adgang til publikationer udgivet før 2021.

Hvis nu…
Skulle forhandlingerne gå i hårdknude, og Elsevier lukker for al ny litteratur, er Syddansk Universitetsbibliotek parat til at hjælpe og vejlede SDU-forskere om alternative måder at skaffe de rette kilder. Allerede nu afsøger vi mulighederne. I den forbindelse må Open Access og forskernes netværk kommer i spil. Det er vigtigt, at vi ikke ender med at købe eller betale litteraturen fra Elsevier ad omveje.

Kontakt

For at sikre en styret dialog med Elsevier, henviser vi til at kontakte det Kongelige Biblioteks Nationale Licenskonsortium (KBNL), hvis Elsevier kontakter forskningsmiljøer eller institutledelser på SDU omkring den igangværende forhandling. Skriv da til consortium@kb.dk.

For spørgsmål til denne nyhed, kontakt bibliotekschef Bertil F. Dorch på bfd@bib.sdu.dk.

SDU har adgang følgende fra Elsevier:

 • Elsevier Freedom Collection
  Ca. 2.300 tidsskrifter
 • Cell Press 
  15 individuelle tidsskrifter, bl.a. Cell
 • JACC collection
  5 individuelle titler fra American College of Cardiology
 • 32 individuelle medicinske tidsskrifter
 • Methods in Enzymnology
  Bogserie, biokemiske metoder
 • Encyclopedia of language and linguistics
  Referenceværk, lingvistik 
 • Handbooks in Economics
  Bogserie, økonomi
 • Compendex
  Bibliografisk database
 • Scopus
  Abstract og citations database