Skip to main content

Sønderborg

SDU Alsion

Campusbiblioteket i Sønderborg blev oprettet i tilknytning til Ingeniørhøjskole Syd og blev i 1999 en del af Syddansk Universitetsbibliotek.

Campusbibliotek Sønderborg råder over knap 50.000 bind, abonnerer på ca. 700 papirtidsskrifter og giver adgang til over 7.000 elektroniske tidsskrifter og en lang række vidensdatabaser.

Emnemæssigt dækker samlingen primært de fag der forskes og undervises i på Syddansk Universitet i Sønderborg. Det drejer sig primært om fagene økonomi, teknik, alment sprog, erhvervssprog og samfundsvidenskaberne.

Hovedparten af bibliotekets bøger står opstillet på åbne hylder, hvorfra man umiddelbart kan medtage bøger til udlånsskranken.

Bøgerne er opstillet efter UDK-systemet, hvis hovedgrupper er:

UDK-System
0  Videnskab og kultur
1  Filosofi. Psykologi. Logik. Etik
2  Religion
3  Samfundsvidenskab

 31 Statistik. Demografi. Sociologi
 32 Politik
 33 Samfundsøkonomi
 34 Retsvidenskab
 35 Offentlig forvaltning
 36 Socialvæsen. Forsikring
 37 Uddannelse. Undervisning
 39 Etnografi. Skik og brug. Folklore
5  Matematik og naturvidenskab, alment
 52 Astronomi. Astrofysik. Geodæsi
 53 Fysik
 54 Kemi
 55 Geologi
 56 Paleontologi
 57 Biologiske videnskaber
 58 Botanik
 59 Zoologi
6  Anvendte videnskaber
 61 Lægevidenskab
 62 Teknik. Energi
 63 Landbrug. Skovbrug. Jagt. Fiskeri
 64 Husholdning, privat og erhvervsmæssig
 65 Virksomhedsøkonomi
 66 Kemisk-teknisk industri
 67 Andre industrier
 69 Byggeri
7  Fysisk planlægning. Kunst. Arkitektur
8  Sprog- og litteraturvidenskab
9  Geografi. Biografi. Historie

 91 Geografi
 92 Personalhistorie
 93 Historie. Teori og metode. Oldtidshistorie
 94 Middelalderhistorie. Nyere tids historie

En stor del af bibliotekets tidsskrifter er ligeledes placeret på åbne hylder. Tidsskrifterne er opstillet alfabetisk, og hovedparten af tidsskrifterne er også til almindeligt udlån.

Bøger og tidsskrifter med placering i magasin kan bestilles via bibliotekets katalog.

Der kan hentes hjælp og vejledning til brugen af bibliotekets samlinger ved betjeningsskranken.

 

Sidst opdateret: 26.02.2018