Skip to main content

Rara-samlingen

Flora Danica

 

Syddansk Universitetsbiblioteks rarasamling
indeholder bl. a. flere udgaver af Flora Danica.


Syddansk Universitetsbibliotek har en stor samling gamle værker – se særsamlinger. Blandt de mange gamle materialer som Syddansk Universitetsbibliotek i tidens løb har erhvervet, er der en del som er af særlig sjældenhed og værdi. Disse værker er udskilt og opbevares under specielt sikrede forhold.

Det drejer sig om i alt godt 1.200 bind. Det er fortrinsvist værker fra 1400- til 1700-tallet, men også nyere værker af særlig karakter er opbevares i rara-samlingen, der bl.a. rummer flere udgaver af Flora Danica, nogle af de første trykte bibler og Ludvig Holbergs Peder Paars.

Værkerne i rara-samlingen vil for en dels vedkommende være registreret i deres modersamling. Således er en del af de bøger der blev overtaget fra Fyns Stiftsbibliotek og Ladelund placeret i rara-samlingen.

Alle bind i rara-samlingen er søgbare i bibliotekets katalog.

Værker fra rara-samlingen er ikke til almindeligt udlån, men kan bruges på læsesal/overvåget læseplads.

 

Sidst opdateret: 18.12.2018