Skip to main content

Mallings samling

Indhold
Samlingen indeholder fortrinsvis salmebøger. Det er fortrinsvis danske, spændende fra Thomissøns salmebog fra 1600-tallet og til nyere danske salmebøger. Desuden indeholder samlingen bønnebøger, katekismer og litteratur om salme- og præstehistorie. Der er i alt ca. 1.400 bind.

Tilgængelighed
Mallings samling er registreret i bibliotekets katalog.

Samlingen opbevares på Visecenter Fyn på Syddansk Universitet, og er tilgængelig for udlån efter SDUB's normale låneregler.

Samlingens baggrund
Samlingen er opbygget af Anders Malling (1896-1981) som var præst og salmeforsker. Han var bl.a. medlem af den salmebogskommission der blev nedsat forud for udgivelsen af Den danske Salmebog.

Malling skrev også Dansk Salmehistorie 1-8 (1962-78).

Yderligere information
Om Anders Malling se: Dansk Biografisk Leksikon.

 

Sidst opdateret: 26.02.2018