Skip to main content

Kolding

Kolding

Campusbiblioteket i Kolding blev oprettet i tilknytning til Handelshøjskole Syd og blev i 1999 en del af Syddansk Universitetsbibliotek.

Campusbibliotek Kolding råder over knap 30.000 bind, abonnerer på ca. 700 papirtidsskrifter og giver adgang til over 7.000 elektroniske tidsskrifter og en lang række vidensdatabaser.

Emnemæssigt dækker samlingen primært de fag der forskes og undervises i på Syddansk Universitet i Kolding. Det drejer sig om det erhvervsøkonomiske område, hvor samlingen indeholder materiale inden for erhvervs- og nationaløkonomi, organisation og ledelse, markedsføring, revision, regnskabsvæsen, skatteret, statistik samt IT. Inden for erhvervssprog omfatter samlingen skønlitteratur på sprogene engelsk, tysk, fransk og spansk. Den indeholder desuden almene ordbøger, fagordbøger samt materiale indenfor lingvistik og kommunikation. Nordisk og engelsk er nye studier i Kolding, og en samling på disse områder er under opbygning. Endelig råder biblioteket over materialer indenfor litteraturvidenskab og litteraturhistorie.

Hovedparten af bibliotekets bøger står opstillet på åbne hylder, hvorfra man umiddelbart kan medtage bøger til udlånsskranken.

Bøgerne er opstillet efter UDK-systemet, hvis hovedgrupper er:


UDK-System
0 Videnskab og kultur
1 Filosofi. Psykologi. Logik. Etik
2 Religion
3 Samfundsvidenskab

31 Statistik. Demografi. Sociologi
32 Politik
33 Samfundsøkonomi
34 Retsvidenskab
35 Offentlig forvaltning
36 Socialvæsen. Forsikring
37 Uddannelse. Undervisning
39 Etnografi. Skik og brug. Folklore
5 Matematik og naturvidenskab, alment
52 Astronomi. Astrofysik. Geodæsi
53 Fysik
54 Kemi
55 Geologi
56 Paleontologi
57 Biologiske videnskaber
58 Botanik
59 Zoologi
6 Anvendte videnskaber
61 Lægevidenskab
62Teknik. Energi
63 Landbrug. Skovbrug. Jagt. Fiskeri
64 Husholdning, privat og erhvervsmæssig
65 Virksomhedsøkonomi
66 Kemisk-teknisk industri
67 Andre industrier
69 Byggeri
7 Fysisk planlægning. Kunst. Arkitektur
8 Sprog- og litteraturvidenskab
9 Geografi. Biografi. Historie

91 Geografi
92 Personalhistorie
93 Historie. Teori og metode. Oldtidshistorie
94 Middelalderhistorie. Nyere tids historie 

En stor del af bibliotekets tidsskrifter er ligeledes placeret på åbne hylder. Tidsskrifterne er opstillet alfabetisk, og hovedparten af tidsskrifterne er også til almindeligt udlån.

Bøger og tidsskrifter med placering i magasin kan bestilles via bibliotekets katalog.

Der kan hentes hjælp og vejledning til brugen af bibliotekets samlinger ved betjeningsskranken.

Sidst opdateret: 26.02.2018