Skip to main content

Knud Jeppesens samling

Professor, dr.phil. Knud Jeppesens bog- og nodesamling blev erhvervet i 1974, kort før Knud Jeppesens død.

Samlingen omfatter ca. 1000 bogtitler, ca. 300 nodetitler samt en række tidsskrifter.

Bøgerne består overvejende af værker udkommet i første halvdel af 1900-tallet. Emnemæssigt dækker de især renæssancens musikhistorie samt harmonik og kontrapunkt. Endvidere findes der en række musikteoretiske skrifter i originaludgaver fra 1500-1700-tallet.

Samlingen er integreret imusikafdelingens øvrige samlinger, dog opbevares de gamle skrifter i SDUB’s Rara-kælder i Odense.

Sidst opdateret: 26.02.2018