Skip to main content

Karen Brahes Bibliotek

Indhold:
Der er primært tale om teologiske og historiske værker fra perioden før 1736. Mange andre emner er dog også repræsenteret ligesom samlingen er rig på håndskrifter. Der er i alt ca. 3.400 bøger og ca. 1.150 håndskrifter. Samlingen udmærker sig bl.a. ved, at der ved opbygningen blev lagt vægt på udgivelser på dansk.

Tilgængelighed:
Samlingens bøger er registreret i bibliotekets katalog.

Der er desuden udarbejdet en fortegnelse over samlingens håndskrifter, Anne Riising: Karen Brahes Bibliothek i Landsarkivet for Fyn - håndskriftsamlingen. 1956. Opstillet på Bibliografisalen i Odense under signaturen Aa.021 RII.

Samlingen tilhører Roskilde Kloster (Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse), og kan ikke benyttes på Syddansk Universitetsbibliotek. Al henvendelse om benyttelse bedes rettet til klosteret: info@roskildekloster.dk

Samlingens baggrund:
Anne Gøye (1609-81) grundlagde samlingen og testamenterede den til Karen Brahe (1657-1736) der videreudbyggede samlingen betydeligt. Efter Karen Brahes død blev samlingen overført til Odense Adelige Jomfrukloster hvorfra den i 1907 videreførtes til Landsarkivet.

Yderligere information:

Anne Riising: Karen Brahes Bibliothek i Landsarkivet for Fyn - håndskriftsamlingen. 1956 (posten i Kataloget).

Palle Birkelund: Om Karen Brahe - og de lærde Fruentimmere. DF Revy, 1986, nr. 10.

Om Anne Gøye og Karen Brahe se: Dansk Biografisk leksikon.

Sidst opdateret: 26.02.2018