Skip to main content

Esbjerg

Esbjerg

Campusbiblioteket i Esbjerg blev oprettet i tilknytning til Sydjysk Universitetscenter og blev i 1999 en del af Syddansk Universitetsbibliotek. Syddansk Universitetsbibliotek i Esbjerg betjener studerende, forskere og ansatte såvel som offentligheden.

Bibliotekets hovedsamling er inddelt i faglige øer som dækker de overordnede fag og områder som SDU Esbjerg beskæftiger sig med:

  • Folkesundhed (Public Health)
  • Miljø og Ressourcemanagement
  • Sociologi og Kulturanalyse
  • Erhvervsøkonomi
  • Psykologi (Sportspsykologi)
  • Metode
  • Tværfaglige fag (historie, politologi, filosofi, økonomi mfl.).

Endvidere råder Syddansk Universitetsbibliotek Esbjerg over Julius Bomholts særsamling.

Bøgerne er opstillet efter UDK-systemet.

Hoveddelen af bibliotekets samling står opstillet på åbne og offentlige hylder. Lånere kan hjemtage materialer ved brug af selvudlånsmaskinerne eller henvendelse ved skranken.

Biblioteket abonnerer mestendels på elektroniske, men også enkelte fysiske tidsskrifter. Hovedparten af de fysiske tidsskrifter som biblioteket råder over er også til almindeligt udlån, og kan findes opstillet på bibliotekets hylder.

Bøger, tidsskrifter mv. som er opstillet i bibliotekets magasin, kan bestilles hjem via bibliotekets katalog: https://www.sdu.dk/da/bibliotek/materialer. Vi tilbyder også at skaffe materiale fra andre biblioteker i ind- og udland, hvis vi ikke selv har det ønskede.

Lånere vil ved materialets fremtagning eller hjemkomst få besked herom, hvorefter materialet kan hjemtages fra afhentningshylden efter selvudlån. Der kan hentes hjælp og vejledning til brug af biblioteket og dets samlinger ved betjeningsskranken inden for bibliotekets åbningstider. Syddansk Universitetsbibliotek Esbjerg kan desuden kontaktes vha. nedenstående informationer.

 

Kontakt os:

Syddansk Universitetsbibliotek Esbjerg
Degnevej 14
6705 Esbjerg Ø

Tlf.: 6550 4122
E-mail: 
esbjerg@bib.sdu.dk

Sidst opdateret: 26.04.2021