Skip to main content

Arthur Vaags færøske bogsamling

Læge Arthur Vaags færøske bogsamling blev ved gavebrev af 15.september 1971 overdraget til biblioteket ved det daværende Sydjysk Universitetscenter.

Arthur Asser Vaag, f. Rasmussen (han tog navneforandring til Vaag i 1938), blev født i Skanderborg i 1896 og døde i Hørning i nærheden af sin fødeby i 1988, 92 år gammel. Han var en berejst mand, idet han først som uddannet telegrafist i 1914 arbejdede i Newcastle og fra 1914-16 i St. Petersborg, og fra 1925 arbejdede han som læge ved kryolitbruddet i Ivigtut på Grønland. Fra 1927 til 34 var han i Vágur på Færøerne. I perioden 1961-63 var han igen på Færøerne som kommunelæge på Sandoy. Fra 1963 og frem til sin pensionering i 1983 var Arthur Vaag praktiserende læge på Mandø. (Kilde: Dansk biografisk leksikon. Bd. 16. - Kbh.: Gyldendal, 1984).

I hans tid på Færøerne opdagede Vaag en sygdom, som han kaldte ornitose eller chlamydia psittaci, populært kaldet papegøjesyge eller havhestesyge, og som han beskrev allerede i 1934 i Ugeskrift for Læger. Sygdommen var en slags lungebetændelse. Æren opdagelsen af sygdommen tilfaldt efter Arthur Vaags opfattelse helt uretmæssigt en anden læge, som i 1950 udnævntes til æresdoktor ved Københavns Universitet. Vaags redegørelse for sygdommen, dens ætiologi og udbredelse samt en senere nedskrevet meget bitter redegørelse for "tyveriet" af hans opdagelse findes sammen med papirerne om overdragelsen af bogsamlingen til SUC's bibliotek.

I de første år efter overdragelsen forblev samlingen hos Arthur Vaag på Mandø, og først i 1974 blev den overført til SUC's bibliotek. Samlingen er siden blevet suppleret ved yderligere gaver og omfatter i dag i alt 774 titler (bøger og tidsskrifter) svarende til 955 bind. Værkerne omhandler udelukkende færøske forhold, med tekster på færøsk, dansk eller engelsk. Der er tale om både fagbøger og skønlitterære værker.

Med gavebrevet fulgte i 1971 en kortkatalog, udarbejdet af Esbjerg Kommunes Hovedbibliotek, og SUC har siden - i 1979 - ladet alle kartotekskort fotokopiere til en registrant i hæfteform, således at samlingens indhold kan studeres og gøres til genstand for udlån som led i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde fra andre lokaliteter end universitetsbiblioteket i Esbjerg.

Bøgerne kan benyttes ifølge Syddansk Universitetsbiblioteks almindelige regler for benyttelse af ældre bøger.

Sidst opdateret: 26.02.2018