Skip to main content

God videnskabelig praksis

De ph.d.-studerende introduceres til en række grundlæggende begreber, principper og normer vedrørende God videnskabelig praksis. Kurserne beskæftiger sig med videnskabelige, etiske og juridiske aspekter af forskningsprocessen, herunder: planlægning forskning, datastyring, grundlæggende elementer vedrørende informationsbehandling samt de centrale elementer i forbindelse med videnskabelig publicering og forfatterskab. Således fremmes de studerendes overvejelser om metodiske og etiske spørgsmål og krav i deres forskning, samt deres forståelse af bredere spørgsmål vedrørende forskningsintegritet. Ved at arbejde med refleksion, bevidsthed og diskussion af akademisk integritet og god videnskabelig adfærd styrkes de studerende i udførelsen af forskning i overensstemmelse med gældende regler, principper og retningslinjer, samt til den nuværende praksis ved Syddansk Universitet.

Læs mere om:

Kurserne udbydes på engelsk under titlen "Responsible Conduct of Research" på ph.d.-skolerne under henholdsvis HUM, SUND og NAT. Tilmelding og kontakt sker via ph.d.-skolerne - se links i højre menu.

Yderligere links:

Sidst opdateret: 20.07.2022