Skip to main content

Foreslå kursus

Du eller dit institut kan til enhver tid sende os en forespørgsel om et skræddersyet kursus, afholdt hos jer eller på biblioteket.
Kurset kan være målrettet studerende eller ansatte undervisere og/eller forskere.

Vær opmærksom på, at hvis vi allerede tilbyder kurser igennem vores kursuskalender, kan du blive henvist til et af disse. 

Kontakt den lokale kursusansvarlige:

Eksempler på kurser, som kan bestilles:

Introduktion til databaser

Indhold
Biblioteket giver introduktioner til bibliotekets databaser:
Hvordan finder du frem til de nyeste bøger og artikler inden for dit fagområde?
Basale søgeteknikker og -metoder gennemgås ligesom de mere avancerede søgemuligheder for den enkelte database vil blive demonstreret.
Man kan også som gruppe bestille en skræddersyet introduktion til databaser inden for et bestemt emneområde.

Bibliotekets kurser og undervisning kan være en del af integrerede SDU-forløb med institutter og centre og dubleres ikke.

Målgruppe

Alle interesserede grupper - dog minimum 5 personer
Introduktion til biblioteket

Indhold
Alle interesserede grupper tilbydes en gratis introduktion til biblioteket:
Rundvisning i biblioteket så du får kendskab til bibliotekets indretning, faciliteter og services.

Introduktionen kan også indeholde en introduktion til bibliotekets hjemmeside og katalog.

Målgruppe
Alle interesserede grupper - dog minimum 5 personer 
Introduktion for forskere og undervisere ved SDU

Indhold
Få en orientering om bibliotekets tilbud så du kan udnytte bibliotekets ressourcer endnu bedre.
Hvordan får du hurtigst og nemmest fat i bibliotekets materialer?
Hvordan kan du bestille bøger og artikler som ikke findes på biblioteket?
Hvilke hjælpemidler er der inden for dit fagområde?


Målgruppe
Alle ansatte ved SDU. Introduktionen kan foregå på biblioteket eller på eget kontor.
Andre kurser

Indhold
Specialestuderende, undervisere og forskere tilbydes kurser i avanceret litteratur- og informationssøgning.
Formålet er at kvalificere deltagerne til at udvælge, vurdere og anvende elektroniske informationsressourcer.
Undervisningen kan foregå i hold hvorefter der vil være mulighed for individuel vejledning.
Man kan også ved henvendelse til SDUBs forskningsbibliotekarer få en aftale om en individuel konsultation i litteratursøgning inden for et specifikt emneområde.


Målgruppe
Specialestuderende, undervisere og forskere. Undervisningen kan foregå i hold eller ved individuel aftale med en forskningsbibliotekar.
Kursuskalender

Biblioteket afholder løbende kurser i informationssøgning, databasesøgning, referencehåndtering mv.

Se kursuskalender her

God videnskabelig praksis - for ph.d. studerende

På baggrund af Uddannelses- og Forskningsministeriets Danske Kodeks for Integritet i Forskning har Syddansk Universitetsbibliotek i samarbejde med ph.d.-skolerne ved SDU udviklet kurserne "Responsible Conduct of Research" (RCR).

Læs om kurset her

Sidst opdateret: 06.01.2022