Menu

Fagreferenter

Universitetsbiblioteket har i lighed med de øvrige danske videnskabelige biblioteker ansat fagspecialister (fagreferenter), som kan være seniorforskere eller akademisk uddannede forskningsbibliotekarer. Fagreferenterne har bl.a. ansvaret for at udvikle bibliotekets bog- og tidsskriftbestand på de enkelte fagområder.

Fagreferenterne modtager meget gerne forslag om køb af nye bøger eller anskaffelse af nye tidsskriftstitler. Hvis det drejer sig om nye tidsskriftstitler dog gerne ledsaget af en kort begrundelse.

6550 7532

Fag/Område

Titel/navn og e-mail

Telefon

Humanistiske fag:

 Arabisk

Sektionsleder, cand.mag. MLS ,ph.d. Charlotte Wien,  chw@bib.sdu.dk 

 6550 2159

Dansk / Tysk / Litteraturvidenskab

Cand. mag. Kamilla Jensen Husen, kamillajh@sdu.dk  

6550 2610

Engelsk / Lingvistik / Klassisk filologi / Litteraturvidenskab

Ph.d., Cand.mag. Mette Bruus, metteb@bib.sdu.dk

6550 2657

 Filosofi / Religion  Cand. mag. Birgit Knudsen, birgitk@bib.sdu.dk  6550 2686

Erhvervssprog

Bibliotekar Jette Møller, jettem@bib.sdu.dk

6550 1435

Historie / Klassiske arkæologi

Cand. mag. Mogens Kragsig Jensen, mogens.k@bib.sdu.dk

6550 2685

Medievidenskab / Journalistik / Filmvidenskab

Cand. comm. Lotte Thing Rasmussen, ltr@bib.sdu.dk

6550 2625

Musikvidenskab

Cand. mag. Anne Helle Jespersen, ahj@bib.sdu.dk

6311 9954

Pædagogik, Uddannelsesforskning, universitetspædagogik

Cand.it. Kirstin Remvig, kirstin@bib.sdu.dk 

6550 9255

Romansk 

Dr.phil. Jørn Schøsler, joern@bib.sdu.dk

6550 2656

Tysk, Special Collections

Cand. mag. Jakob Holck, holck@bib.sdu.dk

 6550 7601

Naturvidenskab og Teknik:

Biologi / Bioteknologi / Miljø / EDB

Cand.scient. Anita Thiesen, alt@bib.sdu.dk

6550 2621

Teknik/Ingeniørvidenskab

Cand.scient. Katrine Astrup Jacobsen, kaasja@bib.sdu.dk

6550 7331

Fysik /Kemi / Matematik

Lic.scient. Ole Ellegaard, oleell@bib.sdu.dk

6550 2652

Sundhedsvidenskab:

Audiologopædi

Vedr. medicin: Ph.d., MSc. Mette Brandt Eriksen, mette_e@bib.sdu.dk
Vedr. tekniske hjælpemidler: Cand.scient. Anita Thiesen, alt@bib.sdu.dk
Vedr. sprog: Ph.d., Cand.mag. Mette Bruus, metteb@bib.sdu.dk

65508355

6550 2621

6550 2657

Idræt & sundhed, Folkesundhed og Kiropraktik,

Ph.d., Cand.scient. Anne Faber Hansen, annefaber@bib.sdu.dk


Lægevidenskab/klinisk psykologi

Læge Johan Wallin, wallin@bib.sdu.dk

6550 2654

Medicin

Ph.d., MSc. Mette Brandt Eriksen, mette_e@bib.sdu.dk

6550 8355

Psykologi

Bibliotekar Merete Marbjerg, meretem@bib.sdu.dk 

 6550 2634

Samfundsvidenskab:

Erhvervsøkonomi

Bibliotekar Gitte Bach, giba@bib.sdu.dk

6550 1431

Design og designmanagement

Bibliotekar Lena Wiborg, lena@bib.sdu.dk

6550 1433

Jura

Informationsspecialist Line Laursen, linel@bib.sdu.dk

6550 9206

Økonomi, samfundsfag og generel samfundsvidenskab

Ph.d. Lone Bredahl Jensen, lbredahl@bib.sdu.dk

6550 2655

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies