Book en bibliotekar

Vejledning i informationssøgning til bacheloropgaver, specialer og ph.d.-projekter
Biblioteket tilbyder hjælp i form af individuel eller gruppevis vejledning i litteratur- og informationssøgning i forbindelse med en konkret opgave eller projekt:

Bibliotekets B1B  service,  henvender sig til studerende, der skal lave bacheloropgave eller speciale samt Ph.d.-studerende, forskere og undervisere ved SDU.

Bemærk: Hvis du er studerende, bedes du oplyse dit studiekortnummer til brug for analyseformål. Al medvirken sker anonymt. Data gemmes ikke.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies