Skip to main content

Syddansk Sang- og Visecenters samling

Syddansk Sang- og Visecenters samling – en adgang tilfolkeligesange og viser.

    Syddansk Sang- og Visecenter var et flerårigt forsknings- og formidlingsinitiativ, der havde som målsætning at bygge bro mellem forskning og bibliotek indenfor vise- og sangkulturen. Det findes ikke længere som fysisk center, men de mange materialer er stadig bevaret på tryk og i form af indspilninger, der kan bestilles via universitetsbiblioteket.

 

Her er blandt andet:

  • en komplet samling af danske visehåndskrifter fra 1500- og 1600-tallet samt småtryk (skillingsviser), yngre håndskrevne viser og visebøger fra 1800- og 1900-tallet.

  

  • Førstelinjeregistrant, som henviser til placeringen af viser i det omfattende arkiv

  

  • De komplette sanghæfter, som Ugebladet Tempo og Ugebladet Flittige Hænder udgav i midten af det 20. århundrede

  

  • en digitaliseret samling af optagelser på kassettebånd med levende sang og erindringsfortællinger, en vigtig faktor i forskningen i folkelig tradition.

  

  • Karl Clausens sanghistoriske samling

 

Tilgængelighed:

Den tilknyttede ansatte er bibliotekar Guri Frenning, gufr@bib.sdu.dk / telefon 6550 9587.

Sidst opdateret: 24.06.2021