Skip to main content

Skillingsvisesamlingen

Projektet Skillingsviser var et samarbejde mellem det daværende Odense Universitetsbibliotek og Projekt Visecenter ved Odense Universitet (Syddansk Sang- og Visecenter). Gennem projektet opbyggede man en omfattende og unik samling af skillingsviser samt etlydarkiv med ældre optagelser af de mest populære af skillingsviserne. Projektet præsenterede primært danske skillingsviser fra det 19. århundrede, og viserne kom hovedsagligt fra Odense Universitetsbiblioteks egen samling af skillingstryk, med tilføjelser af viser fra andre samlinger på Projekt Visecenter

   Skillingsviser har været kendt siden det 16. årh. og blev skrevet med det formål at forsyne den almene befolkning på landet med stof til sang og underholdning. Gennem viserne blev folk både underholdt, adspredt og informeret om de nyeste begivenheder og katastrofer.

 

Tilgængelighed

Samlingen er registreret i bibliotekets katalog, og er tilgængelig for brug på Forskerlæsesalen/overvågede læsepladser.

 

Genvej til registreret beholdning i katalog.

Sidst opdateret: 24.06.2021