Skip to main content

Mallings Samling

Mallings samling, ca. 1.400 bind, primært danske salmebøger.

 Anders Malling (1896-1981) var dansk præst og salmeforsker. Han var blandt andet medlem af den danske salmebogskommission forud for udgivelsen af Den Danske Salmebog1953. 

Mallings samling består hovedsagligt af salmebøger, overvejende danske, og spænder tilbage til Thomissøns salmebog fra 1500-tallet frem til nyere danske salmebøger. I samlingen findes desuden bønnebøger, katekismer og litteratur om salme- og præstehistorie.

 

Tilgængelighed

Mallings samling er registreret i bibliotekets katalog, og er tilgængelig for brug på Forskerlæsesalen/overvågede læsepladser.

 

Genvej til registreret beholdning i katalog.(hvor den p.t. hedder Anders Mallings samling)

Læs mere om Anders Malling i Dansk Biografisk Leksikonhttps://biografiskleksikon.lex.dk/Anders_Malling

Sidst opdateret: 24.06.2021