Skip to main content

Julius Bomholts Samling

Julius Bomholts Samlingca. 11.600 bibliografiske enheder eller ca. 17.000 bind.

   Julius Bomholt (1896-1969), cand.theol., havde i begyndelsen af sin karriere en stor interesse for højskolelivet, både dansk og udenlandsk, og især den voksende arbejderhøjskolebevægelse interesserede ham. Han var 1929-68 folketingsmedlem for Socialdemokratiet, var flere gange formand for folketingetog både undervisnings-, social-, og kulturminister. 

    Bomholts samling indeholder en del skønlitteratur, heriblandt dedikerede førsteudgaver af blandt andet Johannes V. Jensen og Jørgen Nielsen, samt Bomholts egne skønlitterære udgivelser. I samlingen findes ogsåudgivelser om arbejderbevægelsens historie, socialistiske skrifter fra 1930'erne, skrifter om højskolebevægelsen og meget andet. Samlingen blev efter Bomholts død overgivet til Esbjerg kommunes varetægt, med den betingelse, at hvis der nogensinde blev oprettet et universitet i Esbjerg skulle samlingen overdrages dertil. 

 

Tilgængelighed

Samlingen opbevares på Syddansk Universitetsbibliotek i Esbjerg, og bøgerne kan benyttes ifølge Syddansk Universitetsbiblioteks almindelige regler for benyttelse.

 

Læs mere om Julius BomholtDansk Biografisk Leksikon.

Sidst opdateret: 25.06.2021