Skip to main content

Herlufsholms Skoles Bibliotek

En række af bøger

Herlufholm Skoles bibliotek, ca. 40.000 bind. Købt af daværende Odense Universitetsbibliotek i 1968-69.

    Herlufholm Skoles bibliotek kan føres tilbage til skolens stiftere Herluf Trolle (1516-1565) og hans hustru Birgitte Gøye (1511-1574)da hun skænkede skolen de bøger, hun selv og hendes mand havde ejet i deres levetid.Siden er samlingen vokset ved gaver og tilkøb. Nogle af de største bidrag til samlingen var gaver fra skoleherrerne Grev Otto Thott (1703-1785) og Christian Brandt (1735-1805), hvis bidrag hovedsageligt bestod af en bred række teologiske og juridiske værker. Senere tilføjede værker havde primært relevans for den undervisning, der foregik på skolen, eller af historisk karakter. 

 

Tilgængelighed

Alle samlingens tidskrifter er udskilt, og kan findes i Syddansk Universitetsbiblioteks katalog.

Samlingen er delvis søgbar i bibliotekets katalog. Der findes en registrant til biblioteket:

• Katalog over Herlufholm Skoles Bogsamling. 1882 og tillæg 1897.

Genvej til registreret beholdning i katalog.

 

Læs mere om samlingen og dens stiftere:

Holck, Jakob PovlDen gamle verdens magi. Bogsamlingen fra Herlufsholm på Syddansk Universitetsbibliotek. 2015, samt: Olden Jørgensen, S.: Herluf Trolle. 2016.

Sidst opdateret: 05.08.2021