Skip to main content

Gerhard Nielsens Samling

Tegning af huse

Gerhard Nielsens Samling ca. 4.500 bind, trykt materiale med vægt på perioden 1870-1940. Overdraget til Syddansk Universitetsbibliotek i 2003.

    Landbrugskandidat Niels Gerhard Marius Nielsen (1882-1953) drev sit fødehjem, et husmandsbrug i Kragelund, Herrested på Østfyn, frem til et mønsterbrug. Samtidig opbyggede han et bibliotek med husmandslitteratur. Senere var han plante- og havebrugskonsulent for Nyborg og Omegns Husmandsforening, og bl.a. også formand for Konsulentforeningens Litteraturudvalg. Har skrevet række bøger og skrifter om husmandsforhold, heriblandt en bibliografi over husmandslitteratur.

     Samlingen er emnemæssigt bred, vægten er på landbrugsfaglig litteratur, herunder husmandsbrugenes historie og organisering, praktisk landbrug, husdyr og havebrug. Kronologisk omfatter samlingen bøger fra 1564 og frem, med vægten på perioden 1870-1940.

     Tidligt havde Gerhard Nielsens samling ry som en af de mest værdifulde i privat eje indenfor området. Han testamenterede den til Fyns Stifts Husmandsskole - senere Nordisk Landbrugsskole i Odense. Herfra blev den 2003 overdraget til Syddansk Universitetsbibliotek.

.overvåget læseplads eller forskerlæsesal     Samlingen er under registrering. Delvis til brug på

 

Registrering (1974).Bøger trykt efter 1870 (dec. 63-99).
2:2.
). (1973).Bøger trykt efter 1870 (dec. 00-62
2:1.
(1970).Bøger trykt før 1870.
1.
Grønborg, H.: Katalog over konsulent Gerhard Nielsens bogsamling (1970-74):
:

(=defineret søgning på samling: GN).digitale bibliotek. Genvej til digitaliseret beholdning i (=defineret søgning på samling: GN).
. katalogGenvej til registreret beholdning i

 

Litteratur (udvalg):

. (1947).Bibliografi over Husmands-LitteraturNielsen, G.:

. (1947).Hvorledes starter en ung Konsulent en BogsamlingNielsen, G.:

 

#GerhardNielsensBibliotek, #GerhardNielsenLibrary, # SpecialCollectionsSDU

 

Se ogsåK.Hansens Bibliotek, Dansk Gartneriforenings Bibliotek, Ladelund Landbrugsskoles Bibliotek:

Sidst opdateret: 06.04.2021