Skip to main content

Aksel Larsens Samling

 Aksel Larsens Samling, ca. 2.000 bind, primært bøger og småtryk

Aksel Larsens Samling, ca. 2.000 bind, primært bøger og småtryk. Doneret til Odense Universitetsbibliotek i 1972 af Gerda Larsen, Aksel Larsens enke.

Aksel Larsen (1897-1972) var medlem af Folketinget. 1932-58 for Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og fra 1958 til sin død for Socialistisk Folkeparti (SF), som han var grundlægger af. 

Samlingen består af ca. 1.000 bøger og ca. 1.000 pjecer fra hans private samling, og en del af værkerne indeholder hans egne notater. Samlingen er dog ikke komplet, da familien ønskede at beholde udvalgte dele. Samlingen indeholder primært materiale om nyere politisk historie, herunder især værker om socialistiske og kommunistiske bevægelser, herunder en bred vifte af værker forfattet af marxistiske og revolutionære forfattere, samt en del udgivelser fra det østtyske Dietz Verlag, Berlin. Samlingen indeholder også en del af Karl V. Jensens bogsamling.


Tilgængelighed
Samlingen er delvist registreret i bibliotekets katalog. Der findes tre registranter over samlingen:

  • Alfabetisk registrant over Aksel Larsen's bogsamling. 1973.
  • Alfabetisk registrant over Aksel Larsen's pjecesamling. 1975.
  • Kronologisk registrant over Aksel Larsen's pjecesamling. 1975.
  • Samlingen opbevares i magasin. Pjecesamlingen er kun til brug på læsesal, og bøger med Aksel Larsens personlige noter er ligeledes kun til brug på læsesal. Resten af samlingen er tilgængelig for udlån efter SDUB's almindelige låneregler.

Genvej til registreret beholdning i katalog.

Læs mere om Aksel Larsen i Dansk Biografisk Leksikon:

#AkselLarsensSamling  #AkselLarsenCollection  #SpecialCollectionsSDU

Sidst opdateret: 03.05.2022