Skip to main content

Special Collections


Special Collections danner rammen om arbejdet med de mange særsamlinger der gennem tiden er indlemmet i universitetsbiblioteket. Samlingerne består af større og mindre biblioteker og samlinger, indgået fra bibliotekets etablering i 1965 og frem. For størstedelens vedkommende indeholder de trykt litteratur inden for en lang række faglige områder, men omfatter desuden kort og atlas, fotos og småtryk.

Tidsmæssigt spænder samlingerne fra 1500-tallet og frem til i dag, samt et beskedent antal inkunabler, med Juan de Torquemada: Explanatio in psalterium (Augsburg 1472) som den ældste bog i samlingerne. Fragmentmaterialet i særsamlingerne rækker derimod tilbage til det 9. århundrede.

Arbejdet i Special Collections sker med fokus på sikring, registrering, digitalisering og formidling af samlingerne, således at materialerne enten i fysisk eller digital form kan udnyttes af forskere og studerende. Det tilstræbes også at publicere omkring samlingernes indhold i rette faglige kontekst, lige som der eksperimenteres tværfagligt med at opnå større indsigt, fx med udvikling af digitale metoder til læsning af skjulte tekster.

Sidst opdateret: 19.11.2021