Skip to main content

Digital Humanities

Digital Humanities er en samlebetegnelse for arbejdet med digitale metoder og redskaber inden for humanistisk forskning. Det dækker alle dele af processen fra digitalisering af materiale til at analysere tekster, kort og billeder mm. ved hjælp af forskellige digitale redskaber og metoder, såsom text mining, visualiseringsmodeller og 3D modellering af genstande.

På SCDH arbejder vi med digitalisering af forskellige materialetyper og gør dem tilgængelige for publikum, og samtidig arbejder vi på at udvikle tilbud til forskere og studerende inden for brugen af digitale metoder. Dette sker i et tæt samarbejde med resten af SDU. Hvis du er interesseret i at høre mere om arbejdet eller samarbejde med os, så kontakt centerleder Kamilla J. Husen


Relateret indhold

  • Aktiviteter

    Kurser og aktiviteter

    Her vil kommende kurser i forskellige værktøjer blive annonceret. Har du et ønske om et særlige kursus i fx. R, Excel eller ander, så kontakt Kamilla J. Husen

Sidst opdateret: 19.10.2021