Skip to main content

Oplæg om Forskerservices fra biblioteket

Biblioteket tilbyder services til forskere indenfor seks forskellige områder: Forskningsdata Management, Ansvarlig Forskningspraksis, Forskningsanalyser, Systematiske Litteratursøgninger og -reviews, Plagiat og Pure. Denne præsentation giver et overblik over disse emner og hvordan forskere kan benytte sig af bibliotekets services. 

De emner der behandles er:

Plagiat

Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder screening af alle Ph.d.-afhandlinger før indlevering med henblik på at afsløre plagiat. Gennem det arbejde har vi fået et stort indblik i plagiat. Derfor kan vi tilbyde en præsentation om følgende emne:

 • Hvordan man opdager og undgår plagiat 

Vi kan fokusere på hvordan der bliver kontrolleret for plagiat i Ph.d.-afhandlinger eller fortælle mere generelt. Hvis I er interesserede, kan I spørge jeres kontaktbibliotekar eller sende en mail til Lasse Østengaard.

Pure

Al forskning skal registreres i Pure. Men der er mere at hente i Pure end bare henvisninger til udgivelser. Man kan gøre meget for at peppe sin Pure-profil op. Vi kan fortælle om følgende emner:

 • Open Access – en introduktion, og hvordan man opfylder kravene til Open Access-udgivelse
 • Skærp din Pure-profil – hvordan man kan rense ud i sine data og gøre sit Fingeraftryk i SDUs Pure-profil bedre
 • Undervisningsportefølje – introduktion til hvordan man registrerer sin undervisning i Pure (dette kan gøres til en workshop i samarbejde med SDUUP)
 • CV – hvordan man udformer et CV i Pure, baseret på ens øvrige registrerede oplysninger

Hvis I er interesserede, kan I spørge jeres kontaktbibliotekar eller sende en mail til Pure-support.

Forskningsanalyse

Forskere bliver i stigende grad bedømt ved hjælp af kvantitative mål, såsom antal af publikationer eller citationer, impact factor for de tidsskrifter der publiceres i, eller h-indekset. Biblioteket kan hjælpe med at vise hvordan resten af verden ser jeres forskning og give jer redskaber, så i bedre kan udnytte metrikkerne til jeres  fordel. Vi tilbyder at fortælle om emnet under følgende overskrifter: 

 • Forskningsanalyse – hvad kan vi gøre for jer? (kort)
 • Research Footprint – hvordan påvirker man sine profiler i Web of Science, Scopus og Scholar?
 • Sociale medier og forskning – hvordan bliver man mere synlig?
 • SciVal – hvordan ser din forskning ud sammenlignet med resten af verdens?

Hvis dette enme har interesse så bed jeres kontaktbibliotekar om yderligere oplysninger eller sende en mail til Forskningsanalyse.

Forskningsdata Management

RDM bliver mere og mere vigtigt, og flere fonde forlanger nu at man indsender sine RDM-planer. Biblioteket tilbyder foredrag om emnet under følgende overskrifter:

 • Data Management Planning – hvordan man forbedrer bl.a. sit forskningsoutput
 • FAIR research data – hvad vil det sige, og hvordan får man sine data gjort FAIR?
 • RDM Support – hvad kan vi gøre for jer? (kort)
 • Open Science politik ved SDU – hvad betyder det for jer?

Hvis I er interesserede, kan i spørge jeres kontaktbibliotekar eller sende en mail til RDM Support.

Ansvarlig Forskningspraksis

I kølvandet på Penkowa-skandalen blev det blevet besluttet at alle Ph.d.-studerende skal gennemføre et kursus i videnskabelig redelighed. Desværre har vi konstateret at ikke alle forskere og Ph.d.-vejledere kender reglerne. Biblioteket tilbyder foredrag om emnet under følgende overskrifter:

 • Forfatterskab – normer og retningslinjer for forfatterskab, og hvordan undgår man forfatterskabskonflikter?
 • Videnskabelig redelighed – hvad vil det sige? Hvilke almene retningslinjer findes der, og hvad går de ud på?
 • RCR-kursus for Ph.d.er – hvad lærer de studerende på SDU i det obligatoriske kursus om redelighed?
 • Predatory journals – hvad er det for en slags tidsskrifter? Er det nogensinde en god ide at have noget med dem at gøre?
 • Sociale medier – hvor skal man være synlig, og hvordan?

Hvis I er interesserede, kan I spørge jeres kontaktbibliotekar eller sende en mail til Lone Bredahl Jensen.

Systematiske litteratursøgninger og- reviews

En systematisk litteratursøgning tjener til at indsamle de relevante baggrundsmaterialer, og er derfor en nødvendig og væsentlig del af et systematisk review. Et systematisk review skal besvarer et specifikt forskningsproblem ved at samle alt det baggrundsmateriale, der opfylder de forud definerede kriterier. Vi tilbyder en præsentation om følgende emne:

 •  Systematiske litteratursøgninger – et overblik over standarderne for systematiske litteratursøgninger og hvad biblioteket kan bidrage med (inklusive programmer til referencehåndtering, såsom Endnote og Covidence)

Hvis I er interesserede, kan I spørge jeres kontaktbibliotekar eller sende en mail til Mette Brandt Eriksen.
Der er flere oplysninger om systematiske litteratursøgninger og reviews på vores hjemmeside.